• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómovia nielen zo Slovenska sa pracovne stretli vo Viedni

Signatári a zakladatelia neformálnej apolitickej Iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko uplynulý víkend rokovali s kolegami zo zahraničia. Pracovné rokovanie sa z Bratislavy presunulo do Viedne z logistických a aj kapacitných dôvodov.  

 

Na víkendovom pracovnom stretnutí vo Viedni zastupoval Žilinský kraj signatár Manifestu Opre Roma, štatutár Rómskej tlačovej agentúry Romata Ján Strkáč.

„Treba si uvedomiť, že na Slovensku by Opre Roma nevznikla bez chalanov zo Zemplína, ktorí  dlhodobo robia kvalitnú robotu pre Rómov. A všimli si to aj priatelia v zahraničí. Opre Roma totiž funguje v siedmich krajinách sveta, kde žije početná rómska menšina,“ vysvetlil signatár manifestu Opre Roma Ján Strkáč.

Rómski aktivisti, starostovia, ale aj viaceré rómske organizácie a priatelia Rómov teda dali na Slovensku začiatkom tohto roka hlavy dokopy, spolu s priateľmi zo zahraničia a vypracovali Manifest. Ten bol symbolicky zverejnený 16. mája v Košiciach, v Pamätný deň Rómskeho odporu.   

Víkendové pracovné rokovanie vo Viedni malo za cieľ naštartovať konkrétne aktivity a procesy, smerujúce k mobilizácii Rómskej menšiny na Slovensku. Prioritou je aktivizácia Rómov v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Ľudia z Opre Roma chcú slovenských Rómov osobne presviedčať, aby išli k voľbám. S apelom, aby nezahodili svoj hlas.

„Vo Viedni viackrát zaznelo, že Opre Roma nie je politická iniciatíva a ani sa nemieni angažovať v politike. Chce len intenzívne pracovať na tom, aby sa aj Rómovia chopili prioritne svojich voličských, ale aj iných práv,“ zdôraznil rómsky aktivista a novinár Ján Strkáč.

Členovia Opre Roma sa vo Viedni dohodli, že pre Slovensko vybudujú sieť koordinátorov. Tí budú v každom kraji našej krajiny osobne a aj s dobrovoľníkmi navštevovať marginalizované rómske komunity. Precízne a podrobne zmapujú potreby a najpálčivejšie problémy svojich krajanov. Poctivý terénny výskum sa preklopí do stratégie konkrétnej pomoci konkrétnym ľuďom s konkrétnymi problémami.  A nie „všeobjímajúcej“ rómskej menšine, ktorá je na základe stereotypov a predsudkov paušálne vnímaná ako problematická a problémová. Treba si uvedomiť aj to, že podľa aktualizovaného Atlasu rómskych komunít žije na Slovensku okolo 450 tisíc občanov, ktorí sa hlásia k rómskej národnosti. Ich reálny odhadovaný počet je ale až okolo 600 tisíc. A to je teda už poriadne početná menšina. Jej stále silnejúcim tribúnom je práve neformálna iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko. Má už viac než 10 tisíc členov nielen rómskej národnosti a je súčasťou medzinárodného hnutia. Ktoré má aj na Slovensku cieľ neformálne združovať ľudí, ktorým nie je ľahostajný život Rómov.

Ján Schneider