• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Česi neuspeli so žalobou o smernici o zbraniach, Slovensko tiež čakalo na rozsudok

Smernica nie je ani diskriminačná, ani neporušuje iné princípy normotvorby EÚ, reagoval na české námietky Súdny dvor EÚ. Slovensko tiež s novelou zákona, ktorá smernicu zohľadňuje, doteraz vyčkávalo.

Smernica Únie z roku 2017 zavádza minimálny spoločný režim v držbe a prístupe k zbraniam. Niektoré typy automatických strelných zbraní s najväčšími ničivými vlastnosťami dokonca zakazuje.

V Českej republike sa o smernici pri jej prijímaní vášnivo diskutovalo. Na Slovensku mala tiež svojich odporcov, okrem združení vlastníkov zbraní, napríklad v strane SaS. Podľa Richarda Sulíka úprava obmedzuje slobodu občanov, ktorí sú legálnymi držiteľmi zbraní.

Popudom na prijatie smernice bola v roku 2017 séria teroristických útokov v Európe aj za použitia strelných zbraní. Smernica preto riešia a registráciu zbraní pre účely ich voľného pohybu v rámci EÚ.

Česká republiku v žalobe pred Súdnym dvorom EÚ podporilo Maďarsko aj Poľsko. Európsku komisiu zase Rada EÚ a Európsky parlament.

Česko okrem iného namietalo, že sa v prípade tejto smernice neurobilo posúdenie vplyvu. Súdny dvor hovorí, že Komisia nemá povinnosť vypracovávať posúdenie vplyvov za každých okolností ale len vtedy ak sa očakáva významný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv.

Primeranosť smernice

„Nevykonanie posúdenia vplyvu však nemožno kvalifikovať ako porušenie zásady proporcionality, ak sa normotvorca Únie nachádza v osobitnej situácii, ktorá vyžaduje, aby od neho upustil, a má dostatok informácií, ktoré mu umožnia posúdiť primeranosť prijatých opatrení,“ uvádza súd. Zásada proporcionality ukladá prijímať EÚ len také opatrenia, ktoré sú primerané cieľom, ktoré sleduje.

Komisia mala podľa argumentácie súdu k dispozícii početné analýzy a odporúčania k všetkým argumentom Českej republiky, pričom nič nenasvedčuje tomu, že by napadnuté opatrenia boli neprimerané vo vzťahu k cieľom zabezpečenia verejnej bezpečnosti občanov a uľahčenia fungovania vnútorného trhu so strelnými zbraňami pre civilné použitie.

Podľa ČTK sa zmeny dotknú takmer všetkých 300 tisíc držiteľov zbrojných preukazov v Českej republike a tiež držiteľov znehodnotených zbraní a zásobníkov, ktoré zatiaľ nepodliehajú evidencii.

Zástancovia držania zbraní presadzujú zakotvenie práva na ozbrojenú obranu do Českej ústavy, čím sa momentálne zaoberajú českí senátori.

Čítajte ďalej na:

https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/cesi-neuspeli-so-zalobou-o-smernici-o-zbraniach-slovensko-tiez-cakalo-na-rozsudok/

Zdroj: Euractiv.sk