• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Sučanoch obnovili komunitné centrum

V priemyselnej obci pri Martine tento mesiac opäť začalo fungovať Komunitné centrum. Samospráva ho obnovila zo schátranej budovy bývalej reštaurácie v centre obce na Hlavnej ulici. Sučany patria medzi 27 obcí Žilinského kraja, v ktorých žijú rómske komunity.

Komunitné centrum slúži všetkým obyvateľom Sučian, predovšetkým ale deťom, dospelým i seniorom z marginalizovanej rómskej komunity. Tri pracovníčky centra poskytujú dospelým sociálne, právne i kariérne poradenstvo. Deťom pomáhajú s prípravou na vyučovanie a školskú dochádzku a zabezpečujú pre ne aj voľnočasové aktivity.

„Som rád, že sa po rokoch obnovila činnosť Komunitného centra v obci Sučany. Komunitné centrá slúžia ako priestor pre aktivity marginalizovaných komunít, či už ide o vzdelávanie, prípravu a zamestnanosť, rozvoj schopností detí, poškolské aktivity alebo kultúru. Každé komunitné centrum má troch komunitných pracovníkov, ktorí poskytujú sociálne poradenstvo a starajú sa o chod centra.

V minulých rokoch sme vedeli prostredníctvom Národného programu Komunitné centrá podporiť 67 Komunitných centier. Teraz sme – prvýkrát v histórii tohto projektu – vedeli zabezpečiť jeho pokračovanie bez prestávky. Znamená to plynulú službu pre klientov a zamestnancov, čo sme považovali za veľmi dôležitý cieľ. V druhej fáze projektu vieme zapojiť ďalšie centrá, a zabezpečiť to, aby žiadne Komunitné centrum na Slovensku neostalo bez financovania jeho činnosti,“ vyjadril sa pre Rómsku tlačovú agentúru Romata splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

 

Rekonštrukcia budovy Komunitného centra v Sučanoch stála približne 146 000 €, ktoré obec získala z eurofondov, s päť percentnou spoluúčasťou.

Budova bývalej reštaurácie Gól prešla v rámci rekonštrukcie komplexnou premenou. Stavba má novú strechu, rozvody, priečky, fasádu, okná aj dvere a je zateplená. V interiéri je vzdelávacia miestnosť, kancelárie zamestnancov, kuchynka a sociálne zariadenia.

V obci Sučany funguje okrem obnoveného Komunitného centra aj terénna sociálna práca. Tá je zameraná na monitorovanie sociálne znevýhodnených rodín, poradenstvo a pomoc.

JS

Foto: archív Obecného úradu Sučany