• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V základnej škole v Markušovciach sprístupnili výstavu Galéria rómskych osobností

Putovný výstavný projekt Múzea kultúry Rómov na Slovensku so sídlom v Martine je pripomienkou 25-ich výnimočných ľudí, ktorí sa radia k elite rómskeho spoločenstva na Slovensku a ich úspechy sú hodné nasledovania. Výstava od 10. apríla putuje po múzeách, komunitných centrách, obecných úradoch a aj školách po celej krajine. V Základnej škole s materskou školou v Markušovciach bolo otvorenie výstavy Galéria rómskych osobností spojené s diskusiami s rómskym aktivistom a novinárom Jánom Strkáčom.

Kurátorka Múzea kultúry Rómov na Slovensku a spoluautorka výstavy Galéria rómskych osobností Adriana Daneková sa pre Rómsku tlačovú agentúru Romata vyjadrila takto:

„Výstava Galéria rómskych osobností už mala niekoľko repríz a tak sme ju aj koncipovali a pripravovali. Ide teda o putovnú panelovú výstavu a pripravovali sme tým pádom aj textovú a obrazovú časť tejto výstavy, to znamená, že je veľmi ľahko prenosná, vystaviteľná. A sme veľmi radi, že práve dnes sme mali možnosť aj vďaka pedagógom základnej školy a s materskou školou v Markušovciach túto výstavu sprístupniť práve tu, na škole priamo. A realizovali sme k tejto výstave aj sprievodné aktivity. Dúfame teda, že výstava bude putovať ďalej, zatiaľ sme oslovení ďalšími múzeami, ale aj školskými zariadeniami. To znamená, že v roku 2020 bude mať, dúfam, zase opäť niekoľko repríz.“

Základná škola s materskou školou v Markušovciach so 60-ročnou históriou má 36 tried so 614-imi žiakmi. Z nich je až 417 zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Prioritne pre ne bola v priestoroch školy sprístupnená výstava Galéria rómskych osobností. Výstava ale má čo povedať aj rodičom, pedagógom, samozrejme všetkým, aj nerómskym žiakom školy a obyvateľom obce. Iniciátorom toho, že putovná výstava zavítala aj do školy v Markušovciach, je učiteľ, člen projektu Teach for Slovakia Peter Rášo.   

„Ja som sa náhodou dozvedel na internete, že takéto niečo je. Už predtým som rozmýšľal, že aké sú výstavy, aké sú osobnosti rómske. Tým som chcel motivovať deti, ukázať im nejaké pozitívne vzory okolo nás, aby videli, že sa to dá. A to nemusia to byť nejaké veľké vzory, to môžu byť obyčajní ľudia, ktorí chodia do roboty a slušne pracujú, žiadna čierna práca, alebo sú doma iba na dávkach, alebo neviem, čo všetko...ale že proste slušne robia, pracujú a že sa to dá. Že dá sa vyštudovať mechanik, ekonóm, a aj vyššie. Kto má na to, môže ísť aj vyššie.“   

V rámci prezentácie výstavy Galéria rómskych osobností na Základnej škole s materskou školou v Markušovciach mali možnosť žiaci školy a aj verejnosť diskutovať s rómskym aktivistom, novinárom a šéfom Rómskej tlačovej agentúry Romata Jánom Strkáčom.  

„Ja som rád, že som sa stal súčasťou tejto výstavy a zároveň som mohol žiakom povedať aj ten môj osobný príbeh. Ktorý zhŕňa to, že vlastne aj človek z osady sa dokáže nejako presadiť. Obrovská vďaka patrí Adriane Danekovej a škole v Markušovciach, že sa spojili a takýto projekt vznikol. Treba ešte podotknúť to, že deckám treba vždy dať pomocnú ruku. A treba sa zamerať na to, že ich pozdvihovať v tom, v čom sú dobrí. A nájsť tú správnu cestu. A vďaka aj tejto výstave sa im ukázalo, že aj my Romáci sme vzdelaní a mali sme nejaké to zastúpenie, či už to bol doktor, spisovatelia...čiže aj touto výstavou sa im dalo najavo, že my Romáci máme tiež na to.“  

Výstava Galéria rómskych osobností je v Základnej škole s materskou školou v Markušovciach k dispozícii návštevníkom do 6. decembra. V roku 2020 by mala byť  sprístupnená v ďalších dvoch školách, jednou z nich je základná škola v Moldave nad Bodvou. Tam by mali výstavu otvoriť v apríli v rámci osláv Svetového dňa Rómov.

Ján Schneider