• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Výstava Galéria rómskych osobností putuje po Slovensku

Každý národ má vynikajúce osobnosti, pôsobiace v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Hrdo sa k nim hlási a pripomína si ich úspechy a zásluhy. Výstavný projekt Múzea kultúry Rómov na Slovensku so sídlom v Martine je pripomienkou 25-ich výnimočných ľudí, ktorí sa radia k elite rómskeho spoločenstva na Slovensku a ich úspechy sú hodné nasledovania. Výstava Galéria rómskych osobností bola sprístupnená v Martine 10. apríla 2019 a odvtedy putuje po Slovensku.

Pôvodný koncept výstavy z roku 2011 sa rozrástol o štyri nové medailóny a Galéria rómskych osobností dnes predstavuje 25 významných Rómov. Viaceré z prezentovaných osobností aktívne pôsobili či pôsobia v oblasti skvalitňovania života rómskych komunít na Slovensku, boji proti predsudkom, prejavom xenofóbie a rasizmu. Ide o ľudí, ktorí prispeli k uchovaniu a rozvoju kultúrneho dedičstva Rómov, ale zapísali sa aj do dejín a kultúrneho života Slovenska. Výstavný projekt, ktorý bude v budúcnosti obohatený o ďalšie výrazné osobnosti, pozitívne buduje etnické povedomie Rómov a prispieva k poznaniu života a osudov týchto, na Slovensku málo poznaných osobností.

Kurátorka Múzea kultúry Rómov na Slovensku Adriana Daneková pre Rómsku tlačovú agentúru Romata popísala putovnosť výstavy takto:

„Výstava mala už  niekoľko repríz, bola prezentovaná nielen v múzeách, ale aj v Komunitných centrách, na školách, na obecných úradoch po celej krajine. Spomeňme napríklad Kultúrne centrum v Detve, obecný úrad v Hrušove. Dnes bude výstava slávnostne sprístupnená v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Markušovciach. Sme poctení, že nás zástupcovia školy oslovili a môžeme prezentovať život a dielo významných rómskych osobností. So zástupcami školy sme pripravili aj niekoľko sprievodných aktivít. Pri príležitosti otvorenia výstavy to bude diskusia s rómskym aktivistom Jánom Strkáčom.“    

Rómsky aktivista, novinár a šéf Rómskej tlačovej agentúry Romata Ján Strkáč bol pripravený na tri besedy so žiakmi 2. stupňa a aj s verejnosťou.   

„Je mi cťou a som veľmi rád, že v rámci prezentácie výstavy Galéria rómskych osobností sa môžem porozprávať s deťmi a aj verejnosťou v Markušovciach. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme sa nehanbili za to, že sme Rómovia. A mali by sme byť hrdí na to, akí sme, aké osobnosti sa zrodili v našom národe a čo všetko urobili a niektorí stále ešte robia pre Rómov ale aj pre celé Slovensko. Keď ja besedujem s Rómami aj nerómami, vždy sa im snažím dať pozitívne príklady z môjho života. Som obyčajný Romák z osady a chcem, aby bolo všetkým Rómom jasné, že som jeden z nich. Mojím poslaním je rómske deti motivovať, aby im záležalo na tom, ako žijú a aj na tom, že môžu žiť lepšie. Ich budúcnosť je najmä v ich rukách a my sme tu na to, aby sme im podali pomocnú ruku, napríklad aj pozitívnymi príkladmi,“ povedal Ján Strkáč.

Výstava Galéria rómskych osobností je v základnej škole s materskou školou v Markušovciach sprístupnená do 6. 12. 2019. V roku 2020 by mala byť výstava sprístupnená v ďalších dvoch školách, jednou z nich je základná škola v Moldave nad Bodvou. Tam by mala byť výstava otvorená v rámci Svetového dňa Rómov.

Ján Schneider

Foto: Múzeum kultúry Rómov na Slovensku