• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómski aktivisti získali ceny Lúč z tmy – ocenenia od Rómov pre Rómov

Občianske združenie EduRoma - Roma education project spolu s Ústavom romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odovzdali včera v Bratislave v mene rómskych organizácií a nezávislých osobností ocenenia Lúč z tmy. Záštitu nad 2. ročníkom ocenenia Lúč z tmy prevzala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Lúč z tmy je ocenenie, ktoré už druhý rok udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovanie mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Cieľom ocenenia je objavovať, prezentovať verejnosti a oslavovať pozitívne príklady osobností z radov Rómov i Nerómov a zároveň motivovať laureátmi, aby vo svojom úsilí nepoľavili a naďalej vo svojej ľudskosti vytrvali.

Ocenenie Lúč z tmy tvorí zároveň živú celoročné interaktívnu platformu, ktorá otvára vo verejnosti aktuálne témy týkajúce sa súčasného postavenia Rómov na slovenskom a v Európe.

Jurina Rusnáková, riaditeľka Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej a predsedníčka výberovej komisie ocenenia Lúč z tmy sa na slávnostnom odovzdávaní cien vyjadrila takto: „V prvom rade najvýznamnejšie na tej cene je to, že môžeme osláviť ľudí, ktorí robia veľa práce a veľa kvalitnej a profesionálnej práce. Ďalšou líniou tejto ceny je, že nám dáva možnosť hovoriť aj o tom, že Rómovia nie sú len cieľovou skupinou projektov a obeťami pomoci, ale sú tu ľudia, ktorí vedia pracovať, vedia pomáhať iným a je ich dosť.“   

Novým členom výberovej komisie z radov rómskych osobností bol v tomto ročníku aj Viktor Teru, koordinátor Rómskeho vzdelávacieho fondu pre Slovensko, aktuálne aj člen poradného tímu prezidentky Zuzany Čaputovej.

„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme ocenili ľudí, ktorí sa okrem profesionálnej stránky svojmu poslaniu venujú aj celým životom, investujú do toho veľa času, energie, zdravia. A možno aj čas, ktorý by mohli venovať svojej rodinke. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme týchto ľudí nielen pochválili, ale aj ocenili za tú výbornú právu, ktorú robia,“ povedal Viktor Teru.

Výberová komisia v zložení: Jurina Rusnáková, Zuzana Kumanová, Vlado Rafael, Viktor Teru, Czaba Horváth a Roman Eštočák  vybrala z nominovaných, ktorých mená mimochodom neboli vopred zverejnené, týchto laureátov ocenenia Lúč z tmy:

Arne Mann, etnológ a romista, emeritný člen Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, za vedecký prínos, budovanie pozitívneho obrazu Rómov vo verejnosti, za búranie mýtov a stereotypov a za neúnavnú popularizáciu dejín a tradičnej kultúry Rómov.

Janette Knapeková a Adrián Berky, za neúnavné pôsobenie v sociálnej oblasti a inovatívne prístupy v oblasti bývania sociálne znevýhodnených a za prácu s mladými ľuďmi na ceste za lepším a kvalitnejším vzdelaním.

Ocenenie pre Rómov od Rómov teda zapísalo do histórie druhý ročník a treba mu zaželať ešte dlhý život. A najmä to, aby bolo stále koho a za čo, z radov aktívnych Rómov, oceňovať.

Ján Schneider

Viac informácií o ocenení Lúč z tmy nájdete na facebookovej stránke:

https://www.facebook.com/lucztmy/

Záznam z odovzdávania cien nájdete na webe českého mediálneho partnera ocenenia:

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/budeme-vysilat-zive-od-19-hodin-slavnostniho-predavani-oceneni-luc-z-tmy

Rozhovory s laureátmi 2. ročníka ocenenia  Lúč z tmy môžete čítať na stránke hlavného mediálneho partnera ocenenia:

https://dennikn.sk/1661008/etnolog-ktory-sprevadzal-havla-v-romskej-osade-po-vojne-este-romov-nepovazovali-za-lenivych/?ref=tit

https://dennikn.sk/1658560/s-minimom-penazi-dosahuju-skvele-vysledky-s-romami-dostali-cenu-luc-z-tmy/?ref=tit

Zdroj, foto: FB Lúč z tmy