• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Publikácia Prestupné bývanie je k dispozícii

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (USVRK) vydal novú publikáciu venovanú projektu prestupného bývania. Zlepšenie podmienok bývania je jeden zo základných pilierov integrácie marginalizovaných komunít.

Projekt prestupného bývania je syntézou rôznych prístupov a riešení. Jeho cieľom je tieto prístupy a riešenia, šité na mieru pre rôzne lokality, zjednotiť do uceleného systému. Ten by mal tvoriť typy bývania ponúkajúce vhodné riešenia pre rôzne životné situácie. Od krízového krátkodobého ubytovania, cez nájomné bývanie v rôznej kvalite a veľkosti bytov a aj rôznej dĺžke nájomných zmlúv. Cieľom systému by malo byť „viesť“ rodiny, ktoré si chcú zlepšiť životnú situáciu, smerom k osamostatneniu sa a opusteniu systému sociálneho bývania. Napríklad umožnením svojpomocnej výstavby rodinných domov v osobnom vlastníctve, či vstupom na komerčný trh s bývaním.   

Publikácia Prestupné bývanie mapuje ideu, ciele, vývoj, riešenia a možné pokračovania projektu. Ponúka aj sumarizačný návod pre samosprávy, ako sa dá pristupovať k systému vytvorenia prestupného bývania.

„Dočítate sa v nej o riešeniach, pomocou ktorých sa samosprávam podarilo zlepšiť podmienky bývania ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Nejde pritom o žiadne „rozdávanie nových domov zadarmo“, ale o riešenia, ktoré sa v praxi osvedčili. Lebo integráciu Rómov treba riešiť komplexne vo viacerých oblastiach - a to sa nám spoločne darí,“ vyjadril sa splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Prestupné bývanie pritom nie je určené každému, je to systém založený na zásluhovosti. Zjednodušene napísané, každý, kto si to zaslúži, môže postupne ísť „bývať do lepšieho“. Ide teda o postupné sprevádzanie ľudí z marginalizovaných komunít pri proaktívnom zlepšovaní si životných podmienok. Systém prestupného bývania vznikol v zahraničí ako riešenie bývania pre ľudí bez domova. V podmienkach našej krajiny je prestupné bývanie transformované najmä na nástroj eliminácie vylúčených lokalít. V nich podľa Atlasu rómskych komunít stále žije okolo 55 tisíc rodín. V osadách, v chatrčiach bez prístupu k základnej infraštruktúre, v absolútne nevyhovujúcich podmienkach, alebo segregovaných od nerómskeho obyvateľstva.    

Publikácia Prestupné bývanie je k dispozícii tu:

https://bit.ly/2NODytN

JS

Zdroj: USVRK