Etnológ Arne Mann vydal na konci roka 2018 rozsiahlu monografiu Rómski kováči na Slovensku.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Slovenský etnológ zachytil v knihe miznutie rómskych kováčov

Etnológ Arne Mann vydal na konci roka 2018 rozsiahlu monografiu Rómski kováči na Slovensku.

Počas celej doby svojho akademického pôsobenia sa A. Mann zaujímal o kováčov z rómskych pomerov. Na prelome 80. a 90. rokov veľmi podrobne mapoval ich zanikajúci svet. Zaznamenával rodinné pomery kováčov, ich postavenie v rámci slovenského vidieka, aké nástroje používali a čo vyrábali. Kniha zachytáva ucelený pohľad na rómskych kováčov na Slovensku za posledných 30 rokov, pretože okrem zistených informácii, sa Mann za svojimi informátormi vrátil a zdokumentoval adaptovanie kováčov na spoločenské zmeny.

Publikácia je vydaná v slovenskom a anglickom jazyku. Doplnená je bohatým obrazovým materiálom, ktorú tvorí prevažne fotodokumentácia z celoživotného výskumu autora priamo zo skúmaného terénu.

Arne B. Mann je popredný slovenský etnológ zaujímajúci sa o históriu a zvyky Rómov na Slovensku. V posledných rokoch sa intenzívne zaoberá témou rómskeho holokaustu. So Zuzanou Kumanovou sa podieľa na aktivitách spolku Ma bisteren!, ktorý sa zameriava na osádzanie pomníkov na pamätné miesta, pripravovanie prednášok a organizovanie pietnych zhromaždení.

 

Zdroj: ROMEA.CZ

Foto: uluv.sk