• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómsky jazyk má dnes sviatok

Dnešný Medzinárodný deň rómskeho jazyka,  Maskarthemengo Dyves Romane Chibjako, je pripomienkou a aj oslavou jazyka, ktorým sa dá dohovoriť nielen v celej Európe.

Medzinárodný deň rómskeho jazyka bol do globálneho kalendára zaradený na 5. november na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe v roku 2009 . Na vyhlásení sviatku rómskeho jazyka sa dohodli zástupcovia Rómov aj nerómov z 15-ich európskych krajín.

Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje množstvo dialektov. Len v našej krajine Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi: dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a dialektom maďarských Rómov, s viacerými subdialektami.

K Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka sa pre Rómsku tlačovú agentúru Romata exkluzívne vyjadril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz:

"Na Slovensku platí, že národnostné menšiny majú právo vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku. Rómska menšina si však ako druhá najväčšia musí vystačiť s ôsmimi školami, kde sa rómčina vyučuje – ako cudzí jazyk. Znalosť rómskeho jazyka pritom pomáha rozvíjať jazykové vedomosti a kultúrnu identitu rómskych žiakov, ale aj komunít vo všeobecnosti. Neznamená to však, že sa rómske deti nemajú učiť po slovensky - ovládanie rómskeho jazyka nemá vzdelávanie komplikovať, ale naopak pomáhať k dosahovaniu lepších výsledkov. Teší ma, že rómsky jazyk sa postupne dostáva na úrady, ale aj vysoké školy. Čoskoro tak budeme môcť rátať aj s novými učiteľmi rómčiny a rómskych reálií a verím, že postupne budú pribúdať aj základné a stredné školy, kde sa budú žiaci môcť učiť aj po rómsky. Treba si uvedomiť, že kodifikovaný rómsky jazyk má svoju gramatiku, morfológiu, slovnú zásobu, ale aj veľkú výhodu oproti iným jazykom - znalosť spisovnej rómčiny zaručuje, že si Rómovia navzájom porozumejú, aj keď pochádzajú z rôznych krajín."

Kurzy rómskeho jazyka a romistiky na Slovensku fungujú od roku 1990 na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Na univerzite v Prešove  tento akademický rok začali vyučovať rómsky jazyk. Slovenskí romisti mali do septembra tohto roka možnosť získať diplom z rómskeho jazyka najbližšie na Karlovej univerzite v Prahe.  

Ján Schneider