• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Spomíname všetci, bez ohľadu na pôvod, vieru či vyznanie

Indiáni majú príslovie, že tí, čo odišli do večných lovíšť, žijú večne. V srdciach a spomienkach ich blízkych pri táborových ohňoch. My v našich končinách nezapaľujeme táborové ohne, ale sviečky na hroboch svojich blízkych. Mnohí ale ani netušia, prečo práve v Deň pamiatky zosnulých, na Dušičky a na sviatok Všetkých svätých.  

Tradícia oboch pamätných dní, z ktorých jeden je aj cirkevným, presnejšie katolíckym sviatkom, sa na slovenskom a vlastne aj slovanskom území traduje zopár storočí. Dodnes v tejto súvislosti pretrvalo práve zapaľovanie sviečok na hroboch príbuzných, blízkych a známych a s tým spojená návšteva cintorínov.  

Sviatok všetkých svätých začali svätiť kresťania východného rítu už vo štvrtom storočí po Kristovi. Odvtedy sa tento sviatok traduje ako pripomínanie tých, ktorí za vieru položili životy, alebo trpeli pre svoje vyznanie. Západná, rímskokatolícka cirkev sviatok prevzala a mierne modifikovala v siedmom storočí ako deň zasvätený kresťanským svätým a aj pamiatke prvých kresťanov, pochovaných v rímskych katakombách. V deviatom storočí bol sviatok presunutý v cirkevnom kalendári zo siedmej poveľkonočnej nedele na 1. november. Tento deň je teda sviatkom dodnes, v našej krajine je zapísaný v oficiálnom kalendári sviatkov ako deň pracovného pokoja. Na tento deň mimochodom v globálnom kalendár pripadá aj svetový deň vegánov. Sviatok všetkých svätých sa oslavuje prakticky vo všetkých krajinách, kde bola, alebo je katolícka či kresťanská tradícia.  

Pamiatka zosnulých, alebo Dušičky, v súčasnosti nie je ani cirkevný, ani štátny sviatok a ak nepripadá na víkend, je to bežný pracovný deň. Má tiež kresťanský rodokmeň, ide o tradíciu slúžiť omše za duše zosnulých, ktorú začali francúzski benediktíni na sklonku 10. storočia po Kristovi. Katolícka cirkev rímskeho rítu uznala tento deň ako sviatok v polovici 14. storočia.

V oba dni sa traduje okrem spomínania na zosnulých aj zapaľovanie sviečok. To má korene vo viere rímskych katolíkov, že zapaľovanie sviečok nejako súvisí s nesmrteľnosťou duší a božím milosrdenstvom. Evanjelici zapaľovaniu sviečok neprikladajú taký význam, ako katolíci.

V každom prípade bez rozdielu viery, vyznania, rítu alebo príslušnosti k akejkoľvek cirkvi sú oba tieto dni venované aj v našej krajine všetkým, ktorí opustili tento svet. Tak spomínajme...

Ján Schneider

Ilustračné foto: archív