• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Advokátka na margo utečeneckých kvót: Ignorovať pravidlá, ktoré sa nám nehodia, je nebezpečné

Žaloba na Maďarsko, Českú republiku a Poľsko je podľa generálnej advokátky Súdneho dvora EÚ oprávnená. Ich jednostranné ignorovanie európskych pravidiel je podľa nej „prvým krokom k rozvratu“.

Európska komisia v roku 2017 zažalovala tri vyšehradské krajiny za to, že si nesplnili povinnosti podľa nariadení o premiestnení žiadateľov o azyl z leta 2015. Obe prijaté schémy – dobrovoľná aj povinná – mali pomôcť riešiť neúnosnú situáciu s vysokým počtom migrantov v Grécku a v Taliansku.

Nariadenie o tzv. povinných kvótach dokonca Slovensko spolu Maďarskom napadli na Súdnom dvore EÚ. Súd túto žalobu v decembri 2017 zamietol ako neopodstatnenú.

Z pohľadu Európskej komisie si Maďarsko, Česko a Poľsko ako jediné tri krajiny nesplnili povinnosť nahlásiť počty utečencov, ktorých boli pripravené, podľa schválenej schémy, prijať.

Slovensko sa rovnakej žalobe vyhlo vďaka tomu, že napriek pretrvávajúcej kritike kvót zo strany vlády a veľkej časti opozície, v tichosti premiestnilo a prijalo 16 žiadateľov, výlučne slobodné matky s deťmi.

Ako už bolo spomenuté, schémy premiestňovania boli dve. Jedna, dobrovoľná, počítala s prerozdelením odhadom 40 tisíc ľudí (100 pre Slovensko) a druhá, povinná, podľa ktorej sa malo prerozdeliť cca 120 tisíc ľudí (802 pre Slovensko ).

Slovensko tvrdilo, že 16 ľudí prijalo na základe dobrovoľného záväzku. Európska komisia pri pravidelných správach o relokáciách schémy nerozlišovala a Slovensku zohľadnila aspoň tento príspevok k spoločnému úsiliu.

Maďarsko, Poľsko a Česko neprijali nikoho. Generálna advokátka súdneho dvora EÚ Eleanor Sharpston sa vo svojom právnom názore, ktorý súd zverejnil dnes, 31. októbra, plne stotožnila s argumentáciou Komisie.

Odmietla aj ich argument, že prijatie ľudí by im bránilo „plniť si svoje povinnosti s ohľadom na udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti, teda v oblastiach patriacich do ich výlučnej právomoci“.

Advokátka pripomenula, že štáty mali po celý čas možnosť odmietnuť konkrétneho žiadateľa. Rozhodnutie udeliť alebo neudeliť medzinárodnú ochranu bolo takisto vždy na ich rozhodnutí.

Generálna advokátka hovorí, že právo Únie poskytuje členskému štátu spôsoby, ako ochraňovať svoje oprávnené záujmy. „Právo Únie však členskému štátu nedovoľuje kategoricky tieto povinnosti opomínať. Navyše oprávnený záujem členských štátov na zachovávaní sociálnej a kultúrnej súdržnosti možno účinne zabezpečiť inými menej obmedzujúcimi prostriedkami, než je jednostranné a úplné odmietnutie plniť si svoje povinnosti podľa práva Únie,“ uvádza Sharpston.

Viac čítajte na:

https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/advokatka-na-margo-uteceneckych-kvot-ignorovat-pravidla-ktore-sa-nam-nehodia-je-nebezpecne/

Zdroj: Euractiv.sk