• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vydavateľstvo Kher úspešne zavŕšilo kampaň na Hithit.cz, na knihu hororiek prispelo viac ako 200 ľudí

Úspechom skončila výzva organizácie Kher, z. S., na crowdfundingovej platforme Hithit.cz. Cieľom projektu nazvaného Duchárske poviedky z pier rómskych autorov bolo pri dosiahnutí sumy 124 000, - Kč vydať 20 autorom tlačenú spoločnú rómsko-českú zbierku hororiek - duchárskych poviedok. Podporilo ho na 200 darcov sumou 142 150, - Kč.

Kampaň, ktorá prebiehala od 10. septembra do 10. októbra 2019, sa pripravovala niekoľko mesiacov. Počas letných mesiacov vznikalo video ku kampani, znenie projektu a ponuka odmien, ktorých cieľom bolo presvedčiť možných prispievateľov, že má zmysel podporovať rómsku literatúru.

V priebehu samotnej kampane, o ktorej sme aktuálne informácie šírili predovšetkým cez facebookový profil nakladateľstva Kher, tiež vznikli tri videá, ktorými české a rómske známe a rešpektované osobnosti, herečka Bára Hrzánová, hudobník Mário Bihar a herec Jan Cina, osobným odkazom podporili vydanie knihy.

Za dosiahnutie polovice sumy sme prisľúbili rozdať na verejné miesta do knihobúdok, do opatrovateľských domov či charitatívnych obchodov knihy zo svojich knižníc. Za prekročenie cieľovej sumy sme sa zaviazali venovať mamičkám a deťom v Azylovom dome v Mladej Boleslavi vytriedené oblečenie a hračky. Oboje sme ešte v priebehu kampane uskutočnili.

Veľkú podporu našej kampane predstavovala postupne uverejňovaná práca spolutvorcu chystanej knihy O mulo! Poviedky o duchoch zomrelých grafika a ilustrátora Martina Zacha. Potenciálnych záujemcov o knihu sme tak mohli nalákať na titulnú obálku a ilustrácie, ktoré budú súčasťou chystanej knihy.

Veľmi nás potešila aj aktivita členov Klubu rómskych spisovateľov na čele s Kvetou Podhradskou, ktorí na serveri Romea.cz v priebehu kampane uverejnili výzvu k našej podpore okrem iného slovami: "A práve Kher nám rómskym autorom a autorkám dáva príležitosť tvoriť v materinskom jazyku, udržiavať a rozvíjať rómsky jazyk v písanej forme a v neposlednom rade aj búrať zažité stereotypy o Rómoch, ktorí podľa značnej časti väčšinovej spoločnosti o literatúru a literárnu tvorbu nejavia záujem. "

Vydavateľstvo Kher je vďačné všetkým prispievateľom a podporovateľom, že umožnili vznik ďalšieho titulu rómskej literatúry.

Ďakujeme.

Zdroj: Kher.cz

Foto: FB Kher