• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Na Slovensku funguje už 62 komunitných centier

V rámci národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít chce postupne štát v spolupráci so samosprávami vybudovať a zaktívniť 150 komunitných centier.  

Ešte túto jeseň by malo byť otvorených ďalších deväť komunitných centier. Tento rok komunitné centrá pribudli napríklad v mestách Nitra, Veľké Kapušany, Humenné a Sečovce. Od roku 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) v režime uvedeného národného projektu podporilo činnosť komunitných centier sumou viac ako 3 169 000 EUR.

Komunitné centrá majú obyvateľom sprístupniť sociálne služby, rozvíjať komunitnú prácu a tak zaviesť pozitívne zmeny v obciach, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Stretávať sa v nich môžu rodiny s deťmi, nezamestnaní, seniori, ale najmä dospievajúca mládež.

Aktuálne najnovším je Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde, ktoré bolo otvorené 18. septembra. V centre budú realizované vzdelávacie aktivity ako predškolská výchova, doučovanie detí školského veku, kurzy finančnej gramotnosti a iné kultúrne aktivity, ktoré majú cieľ, zapojiť znevýhodnené skupiny do bežného života.  

Som veľmi rád, že sme v našej obci mohli vybudovať za pomoci prostriedkov z eurofondov Komunitné centrum. Jeho výstavbou sa obyvateľom obce umožní prístup ku komplexným sociálnym službám, ktorými možno eliminovať ich nepriaznivú životnú situáciu," uviedol starosta obce Družstevná pri Hornáde Ján Juhás.

Na výstavbu Komunitného centra v obci Družstevná pri Hornáde MV SR poskytlo  dotáciu v rámci výzvy Operačný program Ľudské zdroje v roku 2018 v celkovej výške 236 080 EUR. Týmto programom prispieva MV SR na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. Ďalších 107 projektov vo výške viac ako 28 mil. EUR je v procese realizácie. V najbližšom období bude otvorených päť komunitných centier v Michalovciach, Bardejove a obciach Širkovce, Klenovec a Hencovce, podporených sumou viac ako 975 300 EUR.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity