• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Národné projekty Terénna práca a Komunitné centrá pokračujú

Národný projekt Terénna sociálna práca pokračuje od novembra 2019 ďalej bez prestávky v druhej fáze (NP TSP a TP II)! Užívatelia, ktorí sú do 31.10.2019 aktívne zapojení do NP TSP, budú môcť pokračovať v činnosti bez toho, aby museli pred uzavretím zmluvy o spolupráci podať žiadosť o zapojenie sa do druhej fázy.

Podrobné informácie sú k dispozícii tu: https://www.minv.sk/?dolezite-informacie-2

Zelenú dostala aj zmena kvalifikačných podmienok terénnych pracovníkov, tí tak nemusia mať vysokoškolský titul už pri hlásení sa do práce, no bude stačiť, ak popri práci študujú na vysokej škole. Ľudia s praxou a väzbami na komunitu sa tak jednoduchšie dostanú tam, kde sú najviac potrební.

Plynule bude pokračovať aj II. fáza projektu Komunitných centier (NP KC). Poskytovatelia služieb, ktorí sú do 31.10.2019 aktívne zapojení, budú môcť pokračovať v činnosti bez toho, aby museli pred uzavretím zmluvy o spolupráci podať žiadosť o zapojenie sa do druhej fázy. Komunitným centrám, ktoré spĺňajú podmienku pokračovania, budeme automaticky posielať zmluvu o možnosti pokračovať v projekte. Kompletné informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?informacie-o-pokracovani-projektu

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity