• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Odborná konferencia bude prezentovať trendy rannej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách

Dvojdňová medzinárodná odborná konferencia sa začne v pondelok 21. októbra v Banskej Bystrici. Konferencia prinesie poznatky o aktuálnych trendoch v praktickej realizácií rannej starostlivosti. Ponúkne priestor na odbornú diskusiu o smerovaní rannej starostlivosti a vzdelávania detí v Slovenskej republike.  

V banskobystrickom Ústave rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille,
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa zídu odborníci zo Slovenska aj zahraničia. Odborné prednášky a prezentácie budú venované viacerým okruhom. Reč bude o rizikových súvislostiach chudoby a sociálneho vylúčenia a vývoja dieťaťa v prenatálnom období. Ale aj o možnostiach včasnej intervencie pre rodiny s deťmi ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Odborníci budú diskutovať aj o spôsoboch rozvoja detí na komunitnej úrovni.

Usporiadateľmi konferencie sú  Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia, Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Banskej Bystrici, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

js

Foto: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity