Huub van Baara, ktorý je odborným asistentom politickej teórie na Univerzite v Giessene v Nemecku, sú Rómovia veľmi úspešní, ak dostanú šancu uplatniť sa na trhu práce. Ukazuje to na príklade slovenských Rómov, ktorí odišli do Veľkej Británie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Akademik Huub van Baar: ak dostanú Rómovia šancu uplatniť sa na trhu práce, sú úspešní

Podľa  Huub van Baara, ktorý je odborným asistentom politickej teórie na Univerzite v Giessene v Nemecku, sú Rómovia veľmi úspešní, ak dostanú šancu uplatniť sa na trhu práce. Ukazuje to na príklade slovenských Rómov, ktorí odišli do Veľkej Británie.

"Tie dediny a rómske komunity čerpajú obrovské výhody z migrácie. Zlepšilo sa im bývanie a tiež sa skvalitnilo vzdelávanie," uviedol Huub van Baar pre ROMEA TV počas Medzinárodnej konferencie zameranej na sociálnu a priestorovú mobilitu a migráciu Rómov od roku 1945.

"Myslím si, že veľa Rómov migruje, pretože si chcú vytvoriť lepšie životné podmienky. A možno chcú žiť niekde, kde nie je rasizmus. Avšak väčšina ich migruje z dôvodu získania lepších sociálno-ekonomických podmienok," dodal Huub van Baar, ktorý si však myslí, že populizmus a rasizmus je nebezpečný a malo byť to byť riešené.

Brexit bude mať podľa van Baara za následok zvýšenie zneužívania pracovnej sily, ktorú predstavujú migranti vo Veľkej Británii.

"Nemyslím si, že by migranti mali veľké šance zlepšiť svoje životné štandardy. Pravdepodobne sa niektorí vrátia, pretože nebudú môcť žiť naďalej v rovnakých podmienkach. Niektorí, ktorí majú zmluvy, sa budú musieť vrátiť, pretože ich zmluvy budú zrušené. Niektorí možno zostanú a ich zmluvy už nebudú formálne a budú teda využívaní na prácu aj naďalej," dodal v rozhovore pre ROMEA TV Huub van Baar.

Konferencia prebehla v polovici septembra v Prahe a cieľom stretnutia bolo priniesť nový vhľad do témy mobility Rómov z rôznorodých perspektív a v kontexte celospoločenských zmien v Európe.

Výsledky svojich výskumov predstavilo okolo dvadsať tuzemských i zahraničných účastníkov z radov akademickej obce, ktorí prezentovali svoje skúsenosti z terénu, aj historicky založené štúdie. V analýzach sa zaoberali vnútroštátne mobilitou Rómov, ktorú často ovplyvňoval politický režim štátu, ďalej rôznymi migračnými stratégiami prežitia, ale otvorená bola aj otázka straty identity oproti tzv. hypervizibilite Rómov v spoločnosti.

Organizátorom konferencie bolo Pražské fórum pre rómske dejiny pôsobiace pod Inštitútom pre súčasné dejiny AV ČR, v spolupráci so Seminárom romistiky na katedre Stredoeurópskych štúdií Univerzity Karlovej.

Zdroj: Romea.cz

Rozhovor si môžete  pozrieť tu:

http://www.romea.cz/cz/publicistika/rozhovory/akademik-huub-van-baar-pokud-dostanou-romove-sanci-uplatnit-se-na-trhu-prace-jsou-uspesni