HitHit.cz svoju prvú crowdfundingovú kampaň na vydanie jedinečnej zbierky poviedok dvadsiatich súčasných rómskych autorov, ktorí vypočuli májovú literárnu výzvu a bez nároku na honorár napísali príbeh s duchárskou témou.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Kher prvýkrát na Hithite! Vyberie sa na rómske duchárske poviedky?

Nakladateľstvo rómskej literatúry Kher spustilo 10. septembra na HitHit.cz svoju prvú crowdfundingovú kampaň na vydanie jedinečnej zbierky poviedok dvadsiatich súčasných rómskych autorov, ktorí vypočuli májovú literárnu výzvu a bez nároku na honorár napísali príbeh s duchárskou témou.

Zbierka duchárskych poviedok inšpirovaných tradovanými príbehmi aj osobnými zážitkami vyjde čiastočne dvojjazyčne, rómsko-česky, a budú ju sprevádzať ilustrácie Martina Zacha. Podporiť vydanie knihy, ktorá čitateľom odkryje duchovný svet Rómov, ktorí neochvejne veria v existenciu mulov, teda duchov mŕtvych, je možné do 9. októbra .

Ak sa rozhodnete finančne knihu rómskych hororiek podporiť, máte na výber z odmien vo forme knihy, vianočného priania, tašky s originálnou potlačou, eko-téglika na kávu, autorského linorytu, bytového čítania, účasti na krste, či dokonca svojho spodobnenia do knižnej ilustrácie! 

"S každým objaveným autorom, s každou vydanou knihou a jej ďalším nadšeným čitateľom sa presviedčame, že rómska literatúra nemá iba hodnotu sama o sebe, ale aj potenciál uhládzať medzikultúrne trenie a získavať Rómom spoločenský rešpekt a nielen umelecké sebavedomie," vysvetľuje predsedníčka spolku Kher Radka Patočková, prečo má zmysel podporovať vydávanie diel rómskych autorov.

"Bola by veľká škoda nepredstaviť tieto originálne poviedky etablovaných aj úplne neznámych autorov nielen majorite, ktorá zväčša nemá o rómskej kultúre veľké povedomie, ale aj Rómom, ku ktorým informácie zo sveta literatúry z rôznych dôvodov nedôjdu," dodáva členka Kher Karolína Ryvolová, ktorá texty pripravila na vydanie a rómske texty preložila do češtiny.

Rómska literatúra je na pultoch kníhkupectiev zastúpená úplne minimálne, zostáva neznámym fenoménom, odkázaným na pomoc zvonku. 

"Za každým vydaným dielom sa skrýva nielen obrovské úsilie vynaložené na získanie financií, aby kniha mohla aspoň v malom náklade uzrieť svetlo sveta, ale aj nutnosť šíriť základné povedomie o existencii tejto minoritnej literatúry, ktorej počiatky spadajú do 70. rokov minulého storočia. Veríme, že keď sa podarí vzbudiť záujem o rómsku literatúru, podarí sa jej predstaviteľom vykročiť smerom k väčšej nezávislosti," podotýka Radka Patočková a zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú akýmkoľvek spôsobom tvorbu rómskych autorov podporiť.

Viac nájdete na HitHit.cz a Facebooku nakladateľstva Kher.

Organizácia Kher, z. s. , bola založená absolventami romistiky FFUK v roku 2012 s cieľom podporovať, rozvíjať a propagovať literatúru Rómov a rómsky jazyk a súčasne vytvárať platformu, kde rómski autori budú môcť ľahšie publikovať a čitateľom sprístupňovať svoju tvorbu.

Zdroj: www.kher.cz