• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Španielske školy zaradia do výučby rómsku históriu. Z niektorých škôl sa stávajú "rómske getá", upozorňuje rómska nadácia

Španielske školy zaradia do výučby hodiny týkajúce sa histórie Rómov. Oznámila to ministerka školstva Isabel Celaá v rámci kampane "Rómovia v školských laviciach" (El Pupitre Gitano). Informoval o tom server Euronews.com.

"Osnovy rozšírime, akonáhle bude schválený nový zákon o vzdelávaní, pretože je zásadné, aby sa rómski žiaci a študenti cítili začlenení a vítaní v školách, a tiež aby bola uznaná ich komunita. Touto cestou začneme tiež prekonávať negatívne stereotypy," uviedla Celaá.

V Španielsku žije z celkového počtu 47 miliónov obyvateľov zhruba 750 000 Rómov.

Rada Európy vo svojej správe z roku 2018 uvádza, že viac ako polovica rómskych detí ukončí povinnú školskú dochádzku predčasne. Na základe týchto výsledkov Rada Európy krajinu vyzvala na riešenie tejto situácie.

Problém sa týka aj študentov stredných škôl. Šesť rómskych študentov z desiatich školu nedokončí. Oproti tomu v majoritnej spoločnosti to sú len dvaja z desiatich študentov.

"Medzi mnoho faktorov, ktoré túto situáciu spôsobujú, patrí nedostatok pozitívnych rómskych vzorov v Španielsku, nízke očakávania a nedôvera v ich schopnosti alebo školská segregácia," uviedla nadácia Fundación Secretariado Gitano, ktorá za kampaňou stojí, v tlačovej správe.

"V Španielsku existujú základné školy, kde 60% žiakov pochádza z rómskeho prostredia," uviedol v rozhovore pre Euronews Isidro Rodriguez, riaditeľ Fundación Secretariado Gitano. "Tieto školy sa stávajú akýmsi getom, kde nie sú uplatňované žiadne opatrenia na zlepšenie situácie," dodal.

Priekopníkom vo výučbe rómskej histórie a kultúry je španielsky región Kastília a León. Ten už v roku 2016 oznámil zaradenie rómskej histórie do školských osnov, aby motivoval rómske deti k dochádzke do školy a zároveň bojoval proti predsudkom.

Región vydal metodiku výučby pre rôzne úrovne vzdelávania. V predškolskom vzdelávaní by sa mali deti dozvedieť o fungovaní rómskej rodiny. Na základných školách by mala prebiehať náuka o rómskom jazyku, umení a literatúre. Na stredných školách výučba histórie Rómov v Európe od ich príchodu až po moderné dejiny.

Metodika sa však podľa Euronews stretla s kritikou niektorých učiteľov, ktorí výučbu rómskej histórie ignorovali.

Zdroj: Romea.cz