Situácia sa z pohľadu používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku zlepšila predovšetkým pri rómskej menšine.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Na úradoch sa rómsky jazyk používa viac ako v minulosti

Situácia sa z pohľadu používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku zlepšila predovšetkým pri rómskej menšine.

Bratislava - Za posledné roky totiž stúpol počet zamestnancov obcí ovládajúcich rómčinu z 10 na 27 percent. V štátnej správe je však situácia stále zlá. Konštatuje to Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2017 – 2018, ktorú 9. januára 2019 schválila vláda.  

Hodnotiaca správa je už štvrtá v poradí, pripravuje sa každé dva roky od r. 2012. Jej zámerom je poskytnúť komplexný obraz aktuálneho stavu používania maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka v obciach, v ktorých žije minimálne dvadsať percent príslušníkov národnostných menšín. 

Zvýšil sa aj počet orgánov štátnej správy, ktoré poskytujú dvojjazyčné formuláre, ale nenastala zmena v podiele zamestnancov v štátnej správe, ktorí ovládajú  menšinový jazyk.

„Už v nasledujúcich týždňoch vyzvem orgány verejnej správy na vykonanie náprav a budem klásť dôraz na dodržanie práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o používaní jazykov národnostných menšín," uviedol splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky.

 

Zdroj : TASR