• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Anticigánizmus a nenávistné prejavy na internete sú hlavnými témami konferencie, ktorú organizuje INACH a ROMEA

V Prahe sa uskutoční Výročná konferencia INACH 2019,  30. októbra v hoteli Belvedere. Témou konferencie bude anticigánizmus a nenávistné prejavy v online prostredí. Usporiadateľom akcie je organizácia INACH v spolupráci s ROMEA o. P. S.

V roku 2006 spolupracovala na stretnutí OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) Human Dimension Implementation vo Varšave organizácia INACH s Kontaktným miestom pre Rómov a Sint (Contact Point for Roma and Sinti), aby dali cez internet hlas Rómom a Sintom v krajinách združujúcich sa v OBSE, aby ich obhajovali a viedli verejnú diplomaciu v týchto štátoch a zdvihli záujem o problematiku anticigánizmu v online prostredí.

Bohužiaľ ani po 13-ich rokoch sa situácia nezlepšila. Dehumanizácia Rómov a Sintov, nenávisť v online prostredí, ohováranie, urážky a povzbudzovanie k násiliu a vražde sa vyskytujú dennodenne. Odvtedy, čo sa anticigánizmus považuje za spoločensky prijateľný, je veľmi ťažké s ním v online prostredí bojovať.

Na tejto konferencii chcú organizácie INACH a ROMEA zmapovať jeho úroveň práve v tomto prostredí a jeho vzťah k nenávisti v reálnom živote. Navyše sa konferencia zameria na vplyv politík na medzinárodné orgány a možnosti toho, ako ho v online priestore efektívne obmedziť.

Organizácia INACH (International Network Against Cyber ​​Hate) bola založená v roku 2002 a spája medzinárodné, národné a lokálne organizácie a jednotlivcov, ktorí sú aktívni pri implementácii ľudských práv na internete. Našou misiou je podporovať rešpekt, zodpovednosť a občianstvo tým, že čelíme kybernetickej nenávisti, extrémizmu a podnecovaniu k násiliu v online prostredí a zvyšujeme povedomie o diskriminácii v ňom. INACH aktívne posilňuje ľudské práva a vzájomný rešpekt k právam a reputáciu všetkých užívateľov internetu prostredníctvom zaistenia bezpečného internetu. INACH dlhodobo spolupracuje s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a v roku 2002 presadila otázku kybernetickej nenávisti do agendy OBSE. To vyústilo vo väčší dôraz na vzťah medzi rasizmom, xenofóbiou a antisemitistickou propagandou na internete a činy z nenávisti na parížskom summite OBSE v júni 2004.

Spravodajský server Romea.cz zverejňuje informácie o udalostiach v rómskom svete a je momentálne najnavštevovanejším rómskym spravodajským serverom v Českej republike. Na rozdiel od iných spravodajských serverov dáva Romea.cz oveľa viac priestoru samotným Rómom, namiesto toho, aby len informovala o tom, čo sa v rómskej komunite deje. Hoci sa Romea.cz zameriava aj na českých novinárov, snaží sa dať možnosť predovšetkým mladej generácii spoznať Rómov z inej perspektívy ako z tej, ktorá je v súčasnosti v českých a slovenských médiách prevažujúca. Zámerom tohto spravodajského serveru je posilniť povedomie o rómskom prostredí v majoritnej spoločnosti, ale zároveň aj u Rómov samotných a zlepšiť tak vzťahy medzi týmito skupinami.

K organizácii INACH sa ROMEA pridala v roku 2018 a je spoluorganizátorom tejto konferencie. Registrácia k účasti prebieha cez formulár.

PROGRAM:

9:00 - 09:30 Registrácia

9:30 - 09:45 Otvorenie konferencie a venovanie

                        Spomienka na Valéryho Novoselskeho (Suzette Bronkhorst, generálna tajomníčka INACH a Ronald Eissens, generálny riaditeľ INACH)

9:45 - 10:00 Privítanie od organizácií INACH a ROMEA (Zdeněk Ryšavý, riaditeľ organizácie Romea a Philippe Schmidt, predseda INACH)

10:00 - 10:20 Keynote príspevok: (Jamen Gabriela Hrabáňová, riaditeľka organizácie European Roma Grassroots Organisations Network, ERGO)

10:20 - 10:40 Prezentácia - Monitorovacia správa občianskej spoločnosti: zistenia ohľadom prejavov anticigánizmu v online prostredí (prieskum uskutočnený Stredoeurópsku univerzitou so zapojením 90-ich rómskych neziskových organizácií naprieč EÚ, v ktorom sa skúmal anticigánizmus vrátane jeho foriem v online prostredí)

                          prednáša: Jelena Jovanovič, vedecká pracovníčka, ERGO

                          otázky a odpovede

10:40 - 10:45 Predstavenie workshopov (Ronald Eissens / Suzette Bronkhorst)

10:45 - 11:00 Prestávka na kávu

11:00 - 12:30 Workshopy

 

Workshop 1: Európska komisia, anticigánizmus a nenávistné prejavy: dopady politík

     

panel: Anastasia Crickley, predsedníčka organizácie Pavee Point (IRE)

              Ivan Ivanov, riaditeľ European Roma Information Office (ERIO)

moderátor: Julia Mozer, referentka komunikácie a poradkyňa v oblasti nenávistných prejavov v CEJI

spravodajca: Angela Evenhuis

 

Workshop 2: Spojitosť anticigánskeho násilia v online a offline prostredí

panel: Isabela Mihalache, výskumná pracovníčka, European Network against Racism (ENAR)

               Jonathan Mack, politický poradca, Central Council of German Sinti and Roma

               Jonathan Lee, odborník na rómske práva a anticigánizmus (ERRC)

moderátor: Javier Sáez, odborník na rovnosť a nediskrimináciu (Fundación Secretariado Gitano, Španielsko)

spravodajca: Claudia Schäfer

12:30 – 14:00     Obed

14:00                  Zhrnutie workshopov (spravodajcovia)

14:30 – 14:45     Uvedenie do plenárnej diskusie:  Dan Pavel Doghi, šéf ODIHR Contact Point for Roma and Sinti Issues

14:45 – 15:45     Plenára diskusia: Ako dostať anticigánizmus  z online prostredia
                           záverečná poznámka Kláry Kalibovej, riaditeľky IN IUSTITIA

                           moderuje: Gwendolyn Albert

15:45 – 16:00     Záverečná časť
                           ukončenie, rozlúčka a výhľad do budúcnosti

 

**Konferencia bude čiastočne tlmočená do češtiny

Zdroj. Romea.cz