V obci v okrese Prievidza schválilo Ministerstvo vnútra SR nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje na vybudovanie komunitného centra vo výške viac ako 300.000 eur.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Nitrianske Pravno zriadi rómske komunitné centrum

V obci v okrese Prievidza schválilo Ministerstvo vnútra SR nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje na vybudovanie komunitného centra vo výške viac ako 300.000 eur.

Nitrianske Pravno -  Komunitné centrum vznikne na mieste zbúraného kultúrneho domu. V súčasnosti samospráva hľadá dodávateľa prác, ktorý zabezpečí výstavbu objektu. Ten má byť jednopodlažný, so školiacou a klubovou miestnosťou, kanceláriou pre komunitných pracovníkov, kuchyňou, dielňou, strediskom osobnej hygieny a sociálnymi zariadeniami. Svoje ponuky môžu uchádzači predkladať do 8. februára.

Podľa bývalého starostu Jozefa Balčiráka, ktorý projekt spúšťal, je zámerom projektu postaviť budovu komunitného centra s komplexnými službami. „Budú sa tam poskytovať sociálne služby ako poradenstvo, terénna sociálna práca, výchovno-vzdelávacie a aktivizačné služby, služby na podporu zamestnanosti, odborné poradenstvo a prevádzkovanie strediska osobnej hygieny," dodal Balčirák.

Týmto projektom sa Nitrianske Pravno chystá aspoň čiastočne riešiť terajšiu situáciu rómskej komunity, ktorá tvorí približne tri percentá z celkového počtu obyvateľov obce.Zdroj : TASR

Foto: https://www.facebook.com/nitrianskepravno/