Mimovládne organizácie apelujú na ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby  prestala označovať Rómskych spoluobčanov za neprispôsobivých. Podľa nich to pripomína nacistickú filozofiu.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Mimovládky protestujú proti ministerke vnútra za hanlivé označovanie Rómov

Mimovládne organizácie apelujú na ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby  prestala označovať Rómskych spoluobčanov za neprispôsobivých. Podľa nich to pripomína nacistickú filozofiu.

Bratislava – Organizácie, ktoré nespadajú pod pôsobnosť vlády, napísali Denise Sakovej otvorený list, v ktorom vyjadrujú svoje znepokojenie nad označovaním rómskej komunity.  Ministerka vnútra pri návšteve Krompách označila všetkých Rómov za neprispôsobivých.

To nahnevalo mimovládne a ľudskoprávne organizácie. Rozdeľovanie obyvateľstva krajiny na prispôsobivých a neprispôsobivých pripomína neslávne obdobie druhej svetovej vojny. Práve presvedčenie, že Rómovia a Rómky sú  „od krvi“ neprispôsobiví kriminálnici, bolo v základe nacistického riešenia tzv. cigánskej otázky,“ uvádzajú organizácie v otvorenom liste.

Ako ďalej upozorňujú, používanie hanlivého slovníka podnecuje nenávisť a podkopáva všetky dobre pozitívne aktivity spomínaných úradov patriacich pod Ministerstvo vnútra. „Navyše je overené, že opatrenia, ako terénna práca, predškolská výchova či podpora bývania a zamestnanosti, príčiny vylúčenia a koncentrácie chudoby (ktoré nesprávne identifikujete ako “neprispôsobivosť”) tento problém riešia. Naopak, podnecovanie nenávisti, rozdeľovanie spoločnosti a kriminálizácia Rómov viedla k najväčším tragédiám našej krajiny, ku ktorej zaiste nechcete smerovať ani vy,“ uzatvárajú v liste organizácie.

Medzi dolupodpísanými sú mená ako napríklad Zuzana Havírová z Rómskeho advokačného a výskumného strediska, Jarmila Vaňová z OZ Roma media, Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu Slovenska, Katarína Krejčíková z eduRoma, Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti a mnohí iný.

Otvorený list je reakciou na stretnutie ministerky so starostkou Krompách Ivanou Rušinovou, s ktorou chcú vytvoriť projekt operačného strediska, aby vyriešili problém s miestnymi občanmi: Navštívili sme časti mesta, kde býva rómska komunita. Boli sme na Hornádskej a Družstevnej ulici a ešte je tam tretia časť Stará Maša, kde bývajú neprispôsobiví občania,“ uviedla v Krompakoch ministerka vnútra.