17. ročník skvelého podujatia Te prindžaras amen – Spoznajme sa je už za dverami. Už v nedeľu 28. júla 2019 od 10:00 do 16:00 hod. prebehne akcia v Múzeu slovenskej dediny.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Múzeum slovenskej dediny: Te prindžaras amen – Spoznajme sa

Na festivale rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti sa predstavia súbory Ľudová hudba Pokošovci, Ľudová hudba Paľáčovci, Rómsky súbor Romka z Detvy a Rómsky súbor Terňi voďi – Mladá duša.

Pre návštevníkov bude pripravená výstava diel rómskych umeleckých rezbárov zo zbierok Múzea kultúry Rómov na Slovensku. Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou účasti na odborných lektorovaných prehliadkach. V priestoroch múzea sa budú premietať aj vybrané dokumentárne filmy.

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.

 

Ľudová hudba Pokošovci

Vynikajúci hudobníci z horehronskej obce Šumiac. Charakteristický je pre nich dynamický herný prejav ako aj pôsobivý viachlasný spev v špecifickom prevedení, typickom nielen pre horehronský región ale aj pre interpretáciu miestnych, pôvodných rómskych ľudových piesní.

Ľudová hudba Paľáčovci

Pochádzajú z Hrochote a v širokej rodine folkloristov patria k známym pojmom. Vladimír Berky – Paľáč so synmi sú ďalšími generáciami udržiavajúcimi tradície prezentácie rázovitej podpolianskej muziky rómskymi hudobníkmi. S láskou si však zahrajú a zaspievajú aj staré rómske piesne.

Rómsky súbor Romka z Detvy

Pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov. Patrí k najstabilnejším zoskupeniam svojho druhu, pričom pre jeho produkciu je typická snaha o uchovávanie a autentickú prezentáciu tradičných rómskych tanečných, hudobných foriem a starých piesní. So súborom Romka vystúpi tiež rómsky detský súbor Slniečko z Poltára.

Rómsky súbor Terňi voďi – Mladá duša

Založili ho žiaci Súkromnej spojenej školy z Kežmarku. Je jedným z významných subjektov udržiavania a odovzdávania tradičných výrobných postupov v oblasti remesiel typických ako hlavný alebo doplnkový spôsob získavania obživy Rómov na Slovensku v minulosti. Študenti predvedú ukážky kováčskeho remesla a prezentovaná bude aj výroba korytárov, rezbárov, textilná výroba či čipkárstvo.

ZDROJ: Múzeum slovenskej dediny, Turčania