• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Mladí Romáci chcú tancom šíriť multikulty myšlienku – Rómske srdce, nerómskemu !

V priebehu piatich dní sa im podaril husársky kúsok, netradične aj ťažšie prvky rôznorodých tanečných štýlov skĺbil jeden z najlepších rómskych choreografov Peter Kačica v jeden celok. Zamestnanec Komunitného centra Romano jilo vo Zvolene, nedal v jednej osobe aj tréner, vydýchnuť deckám pri dennom dvojfázovom nácviku nového tanca. O logistiku sa staral tím a člnovia OZ ROMASAM - Lenka Moravčíková (speváčka Romano jilo), Miroslav Kačica (šéf hudobnej zložky Romano jilo) a projektový manažér Maroš Balog. Vďaka finančným prostriedkom z Kultúry pre národnostné menšiny sa mládež mohla naplno venovať tomu, k čomu ich ťahá srdce i nohy. Táto aktivita je parciálnou súčasťou projektu, výstupom okrem koncertovania počas rómskych festivalov a Vianočného benefičného koncertu v Banskej Bystrici, ako i vo Zvolene tvoria aj školiace aktivity k témam spolunažívania s majoritou, lodiarstva, rómskeho jazyka, či oblasti zdravia – plánované rodičovstvo. Medzi deckami nájdeme vysokoškoláka, gymnazistov, stredoškolákov s maturitou. Ako v súbore Romano jilo /Rómske srdce/, tak i v ROM SAM /Sme Rómovia/ kladú ich vedúci silný akcent na členstvo podmieňované dobrými výsledkami v škole. Tanec je prostriedkom k tomu aby decká vnímali optiku rómstva v zdravej seba identifikácii aj v vzhľadom k niektorým proti rómskym náladám v spoločnosti, nehovoriac o sociálnych sieťach, kde anonymita dáva priestor pre šírenie a podnecovanie k nenávisti a nevraživosti skrze farby pleti, etnicity a chudobného sociálneho statusu, teda generačnej chudoby. Tancom chcú, tak lámať predsudky, rovnako korešponduje s názvom projektu Rómske srde, nerómskemu.

Autor: Mgr. Maroš Balog

Foto: OZ ROMASAM a OZ ROLI

 

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Kultúry pre národnostné

 menšiny rok 2018

Ján Strkáč