• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Zdravotný stav rómskych komunít na Slovensku je zlý

Rómovia predstavujú 80 až 95 percent nakazených tuberkulózou a 50 percent nakazených vírusom hepatitídy (žltačky) A z celkového počtu nakazených na Slovensku. Príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny preto realizuje projekt Zdravé komunity 2A. V rámci projektu sa asistenti osvety zdravia snažia zlepšiť situáciu v rómskych komunitách.

Asistentov je aktuálne 261 a spolu s 26-imi koordinátormi pracujú v 271 lokalitách. Osem asistentov naviac pôsobí v piatich spolupracujúcich nemocniciach.

„Rozsiahla sieť zamestnancov v teréne spolupracuje s 852 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vrátane špecialistov. Svojimi činnosťami pokrýva organizácia územie, na ktorom žije 139 000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ uvádza organizácia Zdravé regióny.

Podľa jej zástupcov obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít zápasia so zlými životnými a materiálnymi podmienkami, dlhodobým sociálnym vylúčením, medzigeneračnou chudobou, nízkou úrovňou vzdelania, príjmov a dlhodobou nezamestnanosťou. To generuje problémy nízkej zdravotnej gramotnosti a nízkeho zdravotného uvedomenia, nezdravého životného štýlu a vysokej psychosociálnej záťaže.

Podľa správy Inštitútu finančnej politiky z decembra 2018 je stav zdravia Rómov v porovnaní s väčšinovou populáciou výrazne horší. Rómovia využívajú zdravotné služby o tretinu menej ako majorita a výdavky na jednotlivca sú v priemere o tretinu nižšie.

Zamestnanci organizácie Zdravé regióny pochádzajú priamo z rómskych komunít. Hovoria jazykom komunity, poznajú obyvateľov, ich rodinné väzby a vzťahy.

„Vďaka tejto výhode sa upevňuje dôvera medzi asistentami a ich klientami a tým sa zvyšuje nielen účasť obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na preventívnych zdravotných programoch, komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, úradmi, ale zároveň sa zlepšujú aj podmienky pre zdravie v komunitách,“ tvrdí organizácia Zdravé regióny.

 

Zdroj: romea.cz