Ocenenie Lúč z tmy od OZ eduRoma je určené pre osobnosti, ktoré dlhodobo presadzujú zlepšenie postavenia rómskej menšiny.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Tri Rómky dostali ocenenie Lúč z tmy

Ocenenie Lúč z tmy od OZ eduRoma je určené pre osobnosti, ktoré dlhodobo presadzujú zlepšenie postavenia rómskej menšiny.

 

V prvom ročníku získali ocenenia Lúč z tmy je etnografka a historička Zuzana Kumanová, Ingrid Kosová, ktorá bojuje proti fašizmu a prináša inovácie do školstva, a bývalá vládna splnomocnenkyňa Klára Orgovánová.

 

Zuzana Kumanová šíri heslo Ma bisteren! (Nezabudnite!) prostredníctvom rovnomenného projektu. Pátra po obetiach rómskeho holokaustu a rozpráva roky zabudnuté príbehy. Okrem toho otvorene rozpráva aj o súčasných problémoch ako napríklad o zimných požiaroch v rómskych osadách, ktoré si už vyžiadali nemalé obete. Varuje, že ak sa budú problémy presúvať z roka na rok a štát či samospráva nič neurobia, úmrtia sa budú opakovať.

Ingrid Kosová bojuje proti násiliu na ženách. Tvrdo sa postavila aj Mariánovi Kotlebovi, ako koordinátorka projektu Watch BBSK a pracovala aj v protifašistickej iniciatíve Nie v našom meste. Kritizuje najmä školstvo a chce svet, „kde rómske deti z chudobných komunít chodia do školy bez problémov a nesegregujú ich“.

Klára Orgovánová sa stala prvou splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity medzi rokmi 2001 až 2007. Je spoluzakladateľkou Nadácie otvorenej spoločnosti. Dnes je riaditeľkou Rómskeho inštitútu, ktorý spolupracuje s mestami a dedinami ohľadom rómskej pomoci. Upozorňuje však, že Rómovia sa musia takisto naučiť pomôcť sami sebe : „Ako splnomocnenkyňa som upozorňovala, že si vybojujeme svoje práva a potom nebudeme vedieť, čo s nimi.“ Ako splnomocnenkyňa zaviedla dnes už bežné pozície ako je asistent učiteľa, terénny zdravotný asistent aj programy terénnej sociálnej práce.

 

Autorom a zakladateľom ocenenia je občianske združenie eduRoma – Roma education project. Vyhlasuje ho spolu s Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Rómskym advokačným a výskumným strediskom.

 

 

Zdroj: eduroma.sk
Foto: Lúč z tmy