• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Žilinské rómske deti už nebudú dlžníkmi mesta

ŽILINA – Okolo 300 rómskych detí z Bratislavskej ulice nemohlo jazdiť do škôl autobusom zadarmo. Pred dlhy svojich rodičov za komunálny odpad  sa stali dlžníkmi mesta a dokonca ich chceli riešiť exekútori.

Problém vznikol v roku 2017, keď bola zrušená škola, kam to rómske deti mali blízko. Deti museli dochádzať do škôl, ktoré sú vzdialené aj hodinu peši.  Mesto za primátora Smeru Igora Chomu konalo protiprávne, pretože deti nemôžu byť dlžníkmi. Podľa zákona totiž dieťa nie je poplatník a poplatok za komunálny odpad za dieťa musí platiť jeho zákonný zástupca, alebo opatrovník. Rozhodnutie bývalého vedenia mesta  okrem toho porušilo aj Dohovor o právach dieťaťa OSN, ktorý platí aj na Slovensku. Aj v Žiline by teda mali byť rešpektované práva každého dieťaťa bez toho, aby ho diskriminovali napríklad na základe sociálneho pôvodu, majetku či postavenia jeho rodičov.

Na problém upozornila aj verejná ochrankyňa práv a obrátila sa na Ústavný súd, aby zastavil exekúcie voči rómskym deťom.

„Ústavný súd môj návrh síce odmietol, ale z jeho odôvodnenia vyplynulo, že sa so mnou stotožnil v názore, že dieťa musí byť chránené pred situáciou, v ktorej by nieslo zodpovednosť za dlh, ktorý objektívne nemôže splniť. Ak vychádzame z tohto výkladu, tak nemôžeme dovoliť, aby v obciach či mestách na Slovensku hrozili exekúcie deťom,“ vyhlásila ombudsmanka Mária Patakyová.

Súčasné vedenie mesta sa problém snaží intenzívne riešiť.

„Riešeniu sa samozrejme nevyhýbame. Môžem dnes pozitívne povedať, že v tomto období sme zastavili exekúcie, ktoré vyplývajú z dlžôb a nezaplatených poplatkov. Musíme sa ale zaoberať aj zle nastaveným systémom vyrubovania poplatkov, na ktorý doplácajú deti. Filozofiu, že by deti nemali byť dlžníkmi máme osvojenú a dnes len hľadáme spôsob, ako to úplne legitímnym a zákonným spôsobom nastaviť vo všeobecne záväznom nariadení mesta tak, aby to bolo v poriadku. Výsledok bude jednoznačne taký, že povinnosť platiť nebude na deti, ale na rodiča,“ vysvetlil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Právny pohľad na vec objasnil vedúci Odboru právneho a majetkového MsÚ Žilina JUDr. Erik Štefák.

„Z nášho pohľadu má problém dve roviny. Tá prvá je rovina vymeriavania dane a druhá je rovina exekúcie prípadných daňových nedoplatkov. Z nášho pohľadu je samozrejme neakceptovateľné, aby maloleté deti boli takýmto spôsobom postihované. My sme preto zastavili exekúcie a intenzívne pracujeme na tom, aby sme tento systém nastavili takým spôsobom, aby v blízkej budúcnosti neboli maloleté deti takémuto konaniu vystavované. Uvedomujeme si, že je to problém a ten problém bude veľmi rýchlo vyriešený,“ zdôraznil Erik Štefák.

Problém rómskych detí z Bratislavskej v Žiline bude teda vyriešený. Treba ale bezpodmienečne nájsť ďalšie systémové riešenia, aby sa nielen rómske deti na Slovensku nestávali dlžníkmi a aby sa aj ich rodičia dokázali dostať z často bezvýchodiskovej finančnej situácie.

 

Ján Strkáč