• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Martine súťažili rómske aj nerómske deti na spoločnom športovom popoludní

Martin -  Evanjelická spojená škola  pripravila športové popoludnie pre svojich žiakov a pre rómske deti z Bambusiek.  Pilotné podujatie bolo pripravené v rámci projektu venovaného sociálne znevýhodneným komunitám.

Deti mali možnosť spoznať sa navzájom a spoločne zažiť nielen športové zápolenia, ale vytvoriť si aj priateľstvá. Družstvá dievčat z druhého stupňa Evanjelickej spojenej školy   zápolili vo vybíjanej so súperkami z Bambusiek.  Chlapci zas bojovali s futbalovou loptou. Zmyslom podujatia teda nebolo len

podať najlepší možný výkon a snažiť sa zvíťaziť. 

 „Ja som rád, že chlapci tu hrajú futbal, celí radi. Dievčatá taktiež  hrali vybíjanú  a ja len dúfam, že deti sa mohli aspoň trošku spoznať, spolu sa zahrať  a dúfam, že pre tie deti to bolo príjemné. Pre mňa ako učiteľa je pekné vidieť, že aj naše deti a deti z Bambusiek  sa môžu spolu hrať na takomto peknom podujatí. To je pre mňa dôležité, aby tie deti mali z toho dobrý pocit, aby tie deti mali z toho radosť,“ povedal učiteľ  Evanjelickej spojenej školy Ľuboš Froľo.

Podľa neho sú Rómske deti úplne rovnaké, ako všetky ostatné. Rovnako šikovné, inteligentné,  rovnako dobré a aj rovnako neposlušné, ako všetky deti. Výnimočné sú ale napríklad v tom, že majú pohybový a hudobný talent, sú temperamentnejšie a menej ostýchavé.

 „Je to podľa mňa  vždy o tom, čo my do tých našich detí zasejeme, čo tým deťom dáme. Treba dúfať, že my dospeláci to robíme tak najlepšie, ako len vieme, aby to dobré v nich mohlo rásť.  Aby oni mohli napredovať,“ uzavrel Froľo.  

Nielen učitelia a všetci dospeláci, ale samozrejme aj deti boli spokojné s týmto výborným, priateľským športovým podujatím.

Zámer športového popoludnia, ktoré pripravila Evanjelická spojená škola pre svojich žiakov a aj deti z Bambusiek, sa podarilo naplniť do bodky. Aj počasie bolo ideálne a atmosféra úžasná.

Autor: Ján Strkáč