Podľa ochrankyne ľudských práv nevyužívame všetky nástroje na ochranu obetí násilia a prevenciu tohto negatívneho javu v spoločnosti.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Ombudsmanka Patakyová: Na Slovensku je málo výsluchových miestností pre týrané deti

Podľa ochrankyne ľudských práv nevyužívame všetky nástroje na ochranu obetí násilia a prevenciu tohto negatívneho javu v spoločnosti.

BRATISLAVA – Pri každom okresnom riaditeľstve policajného zboru by mali byť zabezpečené špeciálne výsluchové miestnosti pre týrané zneužívané deti. Tvrdí to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová po stretnutí k problematike ochrany detských obetí násilia v trestnom konaní. To organizuje občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze pod jej záštitou. Ako ďalej ombudsmanka upozornila, na Slovensku sú len štyri špeciálne výsluchové miestnosti v mimovládnom sektore a len jedna štátna výcviková. Podľa jej slov, ako krajina nevyužívame všetky nástroje na ochranu obetí násilia a prevenciu tohto negatívneho javu v spoločnosti. Do praxe je tak potrebné dostať účinné opatrenia na riešenie problému násilia a úlohou štátu by malo byť ich prijímať. „Deti sú obzvlášť zraniteľné obete násilných trestných činov a preto je v maximálne možnej miere potrebné zabezpečiť to, aby ich vypočutie bolo vykonávané v priestoroch, kde sú tieto deti v maximálnej možnej miere zbavené traumatického zážitku z vypočúvania,“ uviedla Patakyová.

Na výsluch by sa mal pripraviť vyšetrovateľ v spolupráci s psychológom, prípadne orgánom sociálno-právnej ochrany dieťaťa. „Mal by to byť jeden komplexne pripravený úkon, v ktorom dieťa rozpovie situáciu, ktorá sa stala. Želateľný stav je taký, aby už nikdy viac nemuselo o tom zážitku vypovedať,“ povedala ombudsmanka.

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze Ivan Leitman na tlačovej besede podotkol, že je znepokojujúce, že identifikovaných detských obetí násilia je veľmi málo. „Z toho vyplýva, že deti, ktorých sa problém týka, sú v drvivej väčšine vo svojich rodinách, pretože sme nedokázali deti v dostatočnom počte identifikovať,“ konštatoval.

Dve špeciálne výsluchové miestnosti sú v občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze a dve v neziskovej organizácii Slniečko. V jednej miestnosti vyšetrovateľ vypočúva dieťa a kompetentní, ktorí tam musia byť zo zákona, sú v druhej miestnosti, aby dieťa nebolo traumatizované veľkým počtom ľudí. Štát doteraz zabezpečil len jednu výcvikovú výsluchovú miestnosť na Akadémii Policajného zboru. Verejná ochrankyňa práv víta, že Prezídium policajného zboru avizovalo prípravu ďalších 22 výsluchových miestností.

Ombudsmanka na poslednom stretnutí uviedla, že podľa údajov Rady Európy zažilo násilie v rôznych formách každé piate dieťa, čo je v prípade Slovenska až 200 000 detí.

Zdroj: webnoviny.sk