Mesto a spoločnosť podpísali Memorandum o spolupráci. Podpora je garantovaná sumou 1,195 milióna eur.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Ružomberské papierne podporia mesto a región

Mesto a spoločnosť podpísali Memorandum o spolupráci. Podpora je garantovaná sumou 1,195 milióna eur.

RUŽOMBEROK – Vedenie mesta Ružomberok opäť podpísalo Memorandum o spolupráci medzi papierenskou spoločnosťou a mestom Ružomberok. Garantuje podporu mestu a regiónu zo strany papierní na úrovni 1,195 mil eur. Memorandum, ktoré sa tradične podpisuje raz za rok zaväzuje MONDI SCP, ako najväčšieho súkromného zamestnávateľa v regióne, k spolupráci s mestom pri budovaní lepších podmienok pre občanov mesta Ružomberok v oblasti životného prostredia, zdravia, vzdelávania, športu, sociálnej oblasti a kultúry pričom najväčšiu prioritu má životné prostredie, ktorého zlepšenie je zhodne prioritou mesta aj prioritou spoločnosti. „Mesto aj spoločnosť sa zaviazali spoločne vytvoriť podmienky, ktoré podporia dokončenie výstavby diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1, vrátane východného a južného obchvatu,“ informovala spoločnosť vo vyhlásení.

Spoločnosť pomôže mestu aj s riešením niektorých problémov s ovzduším, ktorým radnica dlhodobo čelí. Vo svojom vyhlásení sa zaviazala inovovať imisné stanice v Liskovej a Černovej, ekologizovať výrobné systémy, prevádzkové systémy a systémy likvidácie zapáchajúcich plynov.  Novinkou v memorande je aj príprava fondu, ktorý obyvateľom poslúži na výmenu zastaraných vykurovacích kotlov v domácnostiach. „Mesto si cení a váži fakt, že súkromná spoločnosť, ktorá je našim susedom dlhodobo pomáha mestu pri jeho vývoji. Všetky financie, ktoré mesto od spoločnosti dostane, budú použité rozumne na podporu občanov a združení nášho mesta,“ hovorí primátor Igor Čombor.

Signatármi Memoranda za mesto boli primátor Igor Čombor a prvý zástupca primátora Michal Lazár. Za spoločnosť podpísali Memorandum jej prezident Bernhard Peschek a predseda predstavenstva Miloslav Čurilla.