Zdržali nielen neohlásenú prepravu hotovosti, ale aj tabak či výtvarné dielo.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Colníci mali na bratislavskom letisku niekoľko záchytov

Zdržali nielen neohlásenú prepravu hotovosti, ale aj tabak či výtvarné dielo.

BRATISLAVA – Bratislavskí colníci na Letisku M. R. Štefánika evidujú za posledné mesiace viacero prípadov neohlásenej prepravy peňažnej hotovosti v hodnote viac ako 10 000 eur bez toho, aby im túto skutočnosť cestujúci oznámili. Nedávno zachytili u občianky z Ruska neprihlásenú dovážanú sumu 21 900 eur v hotovosti. Pri kontrolách využívajú aj pomoc služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie bankoviek. Cestujúca prichádzajúca na bratislavské letisko linkou z Moskvy mala pri sebe peniaze, ktoré u nej colníci počas kontroly odhalili. Dopustila sa tak týmto spôsobom colného priestupku, za čo jej bola na mieste uložená bloková pokuta.

Colníci na bratislavskom letisku sa však nestretávajú len s neohlásenou prepravou hotovosti. Po prvý raz zachytili aj dovoz bezdymových tabakových výrobkov. Išlo o dve značky v celkovom počte 327 kusov, ktoré neboli označené kontrolnou známkou. V batožine ich ukrýval cestujúci z Česka, ktorý priletel na letisko z ukrajinského Kyjeva. Po prílete na colné územie únie podal colné vyhlásenie prechodom cez zelený pruh, v ktorom uviedol, že nemá „nič na preclenie“. Colníci tovar zaistili a cestujúcemu uložili blokovú pokutu. Riešili aj prípad zaistenia výtvarného diela (kultúrnej pamiatky ruského umelca), ktorý v príručnej batožine prevážal občan s dvojitým občianstvom Kanady a Ruska. Chcel s ním nastúpiť na leteckú linku do Moskvy, colníci mu však obraz zaistili. Pri kontrole totiž vzniklo podozrenie, že tovar by mohol patriť medzi predmety kultúrnej hodnoty, čo sa aj neskôr potvrdilo. Cestujúcemu chýbali povolenia na vývoz kultúrnej pamiatky. Keďže sa v súčasnosti preverujú aj ďalšie okolnosti tohto prípadu, výtvarné dielo zostáva naďalej v rukách colníkov.

Zdroj: PZ SR