Prieskum, dôležitý pre analýzu situácie Rómov na Slovensku, by sa mal aktualizovať v päťročnej periodicite.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Už čoskoro by mal byť predstavený Nový Atlas rómskych komunít

Prieskum, dôležitý pre analýzu situácie Rómov na Slovensku, by sa mal aktualizovať v päťročnej periodicite.

BRATISLAVA – Do konca prvého polroka 2019 by mali byť známe zistenia nového Atlasu rómskych komunít. Informovala Michaela Miháliková z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Zber dát, ktoré realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri Ministerstve práce, bol ukončený vo februári. "Momentálne sa uskutočňuje analytické spracovanie dát," uviedla Miháliková.

Prieskum ako pramenná databáza na analýzu situácie Rómov na Slovensku aj ako podklad na prijímanie opatrení by sa mal podľa predstáv splnomocnenca Ábela Ravasza v budúcnosti aktualizovať pravidelne v päťročnej periodicite.

Prvý Atlas rómskych komunít zrealizovali v roku 2004, druhý priniesol dáta mapujúce situáciu z roku 2013. Dokument sa týkal nielen počtu Rómov podľa jednotlivých krajov, okresov a obcí, ale aj hodnotenia kvality životných podmienok v lokalitách, ktoré obývajú.

Zdroj: TASR