Slúžiť bude ako stredisko osvetového vzdelávania, sociálnej pomoci či poradenstva. V procese rozšírenia je aj miestna materská škola.  

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Na Podskalke v Humennom pokračuje výstavba komunitného centra

Slúžiť bude ako stredisko osvetového vzdelávania, sociálnej pomoci či poradenstva. V procese rozšírenia je aj miestna materská škola.  

HUMENNÉ – Na Podskalke pri Humennom rozširujú materskú školu, pokračuje sa v prácach na výstavbu komunitného centra. Primátor mesta Miloš Meričko v rámci kontrolného dňa prišiel aj do osady. Informovala o tom Michaela Dochánová z tlačového referátu. Prvou zastávkou bola základná škola s materskou. „Aj napriek tomu, že sa tu nachádzajú malotriedky, riaditeľ školy spolu s učiteľmi apelujú na rozšírenie priestorov, nakoľko detí v tejto osade pribúda a priestory kapacitne nepostačujú najmä materskej škole," priblížila.

Mesto zapracovalo do plánu investičných akcií na tento rok výstavbu, resp. rozšírenie kapacity tejto škôlky. Uskutoční sa vďaka príspevku takmer 260.000 eur od Ministerstva vnútra SR. Dochánová upozornila, že sa pokračuje vo výstavbe komunitného centra. To bude po dokončení slúžiť ako stredisko osvetového vzdelávania, sociálnej pomoci a poradenstva, či ako základňa pre terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sú podľa nej "predĺženou rukou" samosprávy. „Sú v neustálom dennom kontakte s miestnymi obyvateľmi, komunikujú s nimi a zapájajú ich do verejnoprospešných aktivít," podotkla.

Jednou z nich bolo podľa jej ďalších slov aj pravidelné jarné upratovanie. Neporiadok a odpadky predstavujú podľa Dochánovej na Podskalke najväčší problém. „V osade je vytvorených niekoľko čiernych skládok. Pracovníci Technických služieb tam pravidelne pristavujú niekoľko veľkoobjemových kontajnerov. V tejto oblasti je však potrebné Rómov neustále vzdelávať, nakoľko si stále neuvedomujú riziká, ktoré so sebou čierne skládky prinášajú," doplnila.

Primátor si obzrel aj objekt, ktorý tamojší obyvatelia využívajú pri bohoslužbách. „V tomto prípade miestny pastor apeloval na primátora vo veci zavedenia kanalizácie a vodovodnej prípojky, ktorá im tu chýba. Okrem toho je potrebné opraviť aj miestne komunikácie, ktoré sú prašné a v čase dažďa sa na nich zdržiava voda a blato," spomenula Dochánová.

Meričko sa zaujímal aj o činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Ich úlohou je okrem iného ochrana životného prostredia a verejného poriadku v tejto lokalite, monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktov marginalizovanej rómskej komunity v spolupráci s mestskou políciou či dohľad nad záškoláctvom. Špecifickým cieľom projektu MOPS, ktorý trvá až do konca roka 2020, je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Na kontrolnom dni sa zúčastnili aj zástupcovia dotknutých orgánov samosprávy. Jeho výsledkom je podľa jej ďalších slov zabezpečenie zvýšenej spolupráce všetkých zložiek zaoberajúcich sa touto marginalizovanou komunitou.

Zdroj: TASR