Štvrtý ročník Programu rozvoja rómskej komunity bude podporený sumou 40.000 eur v rámci piatich projektov v rómskych komunitách stredného Slovenska.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Program rozvoja rómskej komunity bude zameraný na deti aj rodiny

Štvrtý ročník Programu rozvoja rómskej komunity bude podporený sumou 40.000 eur v rámci piatich projektov v rómskych komunitách stredného Slovenska.

BANSKÁ BYSTRICA ­– Štvrtý ročník Programu rozvoja rómskej komunity, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis a Karpatská nadácia, plánuje tento rok podporiť sumou 40.000 eur päť projektov v rómskych komunitách stredného Slovenska. Ďalších sedem projektov bude podporených na východnom Slovensku. Projekty sú tentoraz zamerané na zdravý rozvoj detí v ranom veku a zlepšenie prostredia, v ktorom vyrastajú. „Program rozvoja rómskych komunít je založený na výsledkoch práce v rómskych komunitách a z predošlých ročníkov programu. Práve tie umožnili zadefinovať základné východiská, identifikovať silné stránky a príležitosti, ako program zlepšiť. Veľký dôraz sa kladie na prácu s celými rodinami detí v ranom a predškolskom veku, ich širšie komunity a zapojenie všetkých kľúčových zainteresovaných do procesov inklúzie a desegregácie Rómov,“ hovorí programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec. 

Podpornými aktivitami k hlavnému cieľu programu sú aj výchova na zodpovedné rodičovstvo pre dospievajúcu mládež, prenatálna výchova, projekty na zlepšenie celkovej starostlivosti o rodinu, ako aj zmena stereotypov v rómskych rodinách, ktoré znevýhodňujú postavenie rómskych žien.  Nadácia Ekopolis podporila na strednom Slovensku projekt združenia Nádej deťom z Banskej Bystrice - Komunitná škôlka sa rozvíja, projekt OZ Čarovné husle z Fiľakova - Investícia v ranom detstve II, tiež projekt združenia Cesta von zo Sirku - Omama – raná stimulácia detí v generačnej chudobe.

Podpora pôjde aj Komunitnému centru menšín z Veľkého Krtíša na projekt Zlepšenie postavenia rómskych žien a zvýšenie zdravotnej gramotnosti a Kultúrno-výchovnému združeniu Láčho drom z Kokavy nad Rimavicou na projekt Príprava detí a ich rodičov k nástupu do školy. Projekty sa začnú realizovať v apríli 2019.

Zdroj: TASR