Mesto získalo 30-tisíc eur od ministerstva vnútra.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dolnokubínski dobrovoľní hasiči zo Záskalia majú vynovenú zbrojnicu

Mesto získalo 30-tisíc eur od ministerstva vnútra.

DOLNÝ KUBÍN – Radnica v meste v týchto dňoch dokončila rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v mestskej časti Záskalie. Mesto ešte minulý rok získalo na tieto práce 30-tisíc eur z dotácie Ministerstva vnútra SR. Povinné spolufinancovanie samosprávy na tomto projekte bolo len 5%. „Cieľom rekonštrukcie bolo, aby naša hasičská zbrojnica zodpovedala aktuálnym štandardom. Okrem toho sme chceli, aby garáž, ktorá je jej súčasťou, bola pripravená aj na prípadnú novú hasičskú techniku,“ vysvetlil Ján Prílepok, primátor mesta.

Mesto už v minulosti z vlastného rozpočtu financovalo nevyhnutné opravy budovy, aby bola zabezpečená jej funkčnosť. Tento rok však už dvojpodlažná budova potrebovala nutnú realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie energetickej hospodárnosti. „Na päťdesiatpäťročnej hasičskej zbrojnici trvali práce tri mesiace. Za ten čas sme na budove, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor, opravili fasádu či vymenili okná a dvere. Tiež sme tam dali nové garážové dvere. V interiéri zbrojnice sme nainštalovali nové úsporné LED osvetlenie. Mesto z vlastných prostriedkov zabezpečilo aj výmenu ďalších interiérových dverí,“ objasnil primátor.