Z eurofondov pritom získalo na najbližšie obdobie príspevok 296.400 eur na platy opatrovateliek, ktoré zamestnáva.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Banská Bystrica zápasí s nedostatkom opatrovateliek

Z eurofondov pritom získalo na najbližšie obdobie príspevok 296.400 eur na platy opatrovateliek, ktoré zamestnáva.

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto, podobne ako aj iné slovenské samosprávy, zápasí s nedostatkom opatrovateliek, ktoré by sa starali o starých a nevládnych ľudí v domácom prostredí. Z eurofondov pritom získalo na najbližšie obdobie nenávratný finančný príspevok vo výške 296.400 eur na platy opatrovateliek, ktoré zamestnáva.  „Aj napriek tomu, že takéto projekty podporujú rozvoj opatrovateľskej služby a pomáhajú predchádzať tomu, aby starší či nevládni ľudia museli byť umiestňovaní do zariadení mimo svojho domova, mesto zaznamenáva problémy spojené s nedostatkom pracovnej sily,“ uviedla vedúca odboru sociálnych vecí na Mestskom úrade v Banskej Bystrici Ivana Kružliaková.

Vzhľadom na nízky počet opatrovateliek chce preto mesto prijať do pracovného pomeru ženy či mužov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.  Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby, do ktorého sa zapojilo aj mesto Banská Bystrica, sa realizuje vďaka podpore z eurofondov. Samosprávu nič nestojí, pretože finančná spoluúčasť Európskej únie a štátneho rozpočtu tvorí sto percent. Realizácia projektu umožní poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí. Tiež sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj pre seniorov a podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. 

Zdroj: TASR