Najviac zaplatia rodičia detí do troch rokov, ktoré navštevujú materskú školu. Koľko zaplatia po novom?

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rodičia si za deti v prešovských školách priplatia

Najviac zaplatia rodičia detí do troch rokov, ktoré navštevujú materskú školu. Koľko zaplatia po novom?

PREŠOV – Mestskí poslanci na schválili všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Podľa vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu Igora Hodžiu k zmene došlo z dôvodu, že poplatky sa päť rokov nemenili. "Súvisí to najmä s celkovým zvyšovaním, s nárastom miezd v školstve, energií, vôbec celé tie služby. Predpokladáme, že to zvýšenie pomôže udržať situáciu," uviedol.

Najviac zaplatia rodičia detí do troch rokov, ktoré navštevujú materskú školu. Doteraz platili mesačne 40 eur, po novom to bude 60 eur. Poplatok za deti, ktoré majú viac ako tri roky, vzrástol z 15 eur na 20 eur. Návrhová komisia predostrela návrh, aby deti, ktoré dochádzajú do materských škôl z okolitých obcí, platili viac. Podľa Hodžiu to však nie je možné. "Školský zákon uvádza, že vzdelávanie má byť rovnaké pre všetkých. Takisto nesmie byť antidiskriminačné, to znamená pre všetky kategórie detí a škôl všetkých typov. V súvislosti s tým je ešte v platnosti stále aj vyhláška o základnej škole, ktorá určuje, kto má kompetenciu rozhodovať vo veci prijímania detí. Táto kompetencia patrí výlučne riaditeľovi materskej školy. Môže to byť diskriminačné, keď rozdelíme poplatky pre deti s trvalým pobytom mimo mesta a s trvalým pobytom v meste Prešov," vysvetlil Hodžia.

Poslanec Miroslav Benko má však opačný názor. "Ja nevidím žiadnu diskrimináciu. Tá by bola vtedy, keby dieťa nemohlo prísť na danú škôlku, lebo mu riaditeľka neumožní na tú škôlku chodiť. Kapacity máme dosť naplnené a nikde nie je pre rodiča napísané, že hoci pracuje v Prešove, nemôže to dieťa dať do škôlky v mieste trvalého bydliska," povedal Benko.

Menia sa tiež poplatky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, ďalej nákladom v školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni. Poslanci schválili i všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

Zdroj: TASR