Rómovia si pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu na základe medzinárodného zjednotenia a spolupatričnosti.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómovia na celom svete dnes oslavujú svoj sviatok

Rómovia si pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu na základe medzinárodného zjednotenia a spolupatričnosti.

Na Slovensku sa sviatok všetkých Rómov pripomína od roku 2001, keď sa do širšieho povedomia Rómov aj majoritnej spoločnosti dostal v rámci aktivít splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Kláry Orgovánovej. Svetový deň Rómov bol vyhlásený v roku 1990 účastníkmi 4. kongresu Medzinárodnej rómskej únie vo Varšave pri príležitosti výročia 1. kongresu Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa konal 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Rómovia, ktorí predstavujú najväčšiu národnostnú menšinu Európy, prišli pred 1500 rokmi zo severozápadnej Indie. Rómov v 16. storočí v Anglicku nazvali výrazom „Gypsies“, pochádzajúcim zo slova „Egypciens.“ Dnes sa však tento výraz, rovnako ako pomenovania „Cigáň“ všeobecne považuje za hanlivý. Rómovia často čelili diskriminácii v dôsledku rasového prenasledovania. Počas druhej svetovej vojny ich zahynulo približne 1,5 milióna.

Rómska vlajka

Napriek tomu, že Rómovia nemajú vlastný štát, majú od roku 1993 svoju vlajku. Za jej autora je považovaný Všeobecný zväz Rómov z Rumunska. Vlajku tvoria dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, na pozadí a v strede v popredí je umiestnené červené vozové koleso so šestnástimi ihlicami. Zelený pruh v spodnej polovici vlajky symbolizuje prírodu, zem, plodnosť, konkrétne aspekty života. Modrý pruh nad zeleným predstavuje oblohu, slobodu, duchovno, všetko, čo je večné. V strede je umiestnené červené vozové koleso so šestnástimi ihlicami, ktoré symbolizuje nielen voz kočovných Rómov, cestovanie, rast a pokrok, ale aj odkaz, ktorým sa Rómovia symbolicky prihlásili k svojej pravlasti, odkiaľ sa presúvali do Európy už v 9. Storočí. Na vlajke Indie, odkiaľ Rómsky národ pochádza, je totiž čakra, ktorá má toľko ihlíc, koľko má deň hodín. Na používaní rómskej vlajky ako jedného zo svojich symbolov sa dohodli účastníci 1. kongresu Medzinárodnej rómskej únie v Orpingtone pri Londýne v roku 1971. Na tomto kongrese sa Rómovia dohodli aj na používaní vlastnej hymny.

Rómska hymna má korene v pôvodnej ľudovej piesni balkánskych Rómov. V roku 1968 režisér Alexandar Petrovič použil jej melódiu vo filme Nákupca peria. V roku 1971 pieseň upravil Jarko Jovanovič. Hymna sa celosvetovo oficiálne prezentuje na oslavách Rómskych sviatkov, napríklad aj dnešného Svetového dňa Rómov.

-js-