Voľba na radnici je už tradičným miestom pre všetkých obyvateľov Martina, ktorí nemajú svoju vlastnú adresu.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

VIDEO: Bezdomovci v Martine volia na mestskom úrade

Voľba na radnici je už tradičným miestom pre všetkých obyvateľov Martina, ktorí nemajú svoju vlastnú adresu.

MARTIN - Všetci obyvatelia mesta s trvalým pobytom: „Martin“ majú svoje volebné miestnosti priamo na radnici. V budove martinského mestského úradu je vo volebných okrskoch 13. a 14. zapísaných viac než 1100 voličov. Nejde ale len o bezdomovcov. Volebné miestnosti na radnici sú už tradičným miestom volieb pre všetkých obyvateľov Martina, ktorí nemajú svoju vlastnú adresu a v občiankach majú ako trvalý pobyt uvedené Martin. Nie sú to ale iba bezdomovci. Ide napríklad aj o cezpoľných, ktorých práca alebo život zaviali do metropoly Turca, doma zrušili trvalý pobyt a v Martine ešte vo svojom aktuálnom bydlisku nemajú pobyt prihlásený.

Podľa slov predsedníčky okrskovej komisie č. 14. Veroniky Ladňákovej je volebná účasť v tomto špeciálnom okrsku tradične pomerne nízka. „Momentálne máme účasť cez jedno percento, čo je veľmi slabá účasť. V prvom kole to bolo len okolo 5% a predpokladáme, že podobne to bude aj v druhom kole. Zatiaľ je priebeh pokojný, nemali sme nijaký incident. Máme tu aj policajnú hliadku, takže nepredpokladáme žiadne incidenty,“ zhrnula Ladňáková.

V Turci je pripravených pre voličov 139 volebných okrskov, 107 z nich je v okrese Martin a 32 v okrese Turčianske Teplice. V zoznamoch voličov je v Turci zapísaných okolo 93 700 voličov. V prvom kole volilo v Turci prezidenta viac než 54 % voličov.

-js-