Nezisková organizácia odovzdala ocenenie Vnímavé firmy a Vnímavé inštitúcie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Eduma ocenila firmy a inštitúcie za začlenenie znevýhodnených

Nezisková organizácia odovzdala ocenenie Vnímavé firmy a Vnímavé inštitúcie.

BRATISLAVA - Vnímavá firma vypovedá o zodpovednom a citlivom prístupe k zamestnancom a zákazníkom. Snaží sa vytvárať tolerantné pracovné prostredie aj pre znevýhodnených.  Toto vyznamenanie získali dve spoločnosti – Adient Slovakia, ktorá sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu komunít a tento rok sa rozhodla adoptovať školu zapojenú do programu Vnímavá škola, a výrobné družstvo Kovotvar, ktoré získalo túto cenu  predovšetkým za pozitívny prístup k zamestnávaniu Rómov, ktorí tvoria až tretinu zamestnancov firmy.  

Ocenenie Vnímavá inštitúcia získali Detský domov Studienka v Bratislave a Detský domov Macejko z Malaciek. „Sú to inštitúcie, ktoré sa roky snažia o kvalitnejší život detí a mladých ľudí v detských domovoch, sústavne vzdelávajú svojich zamestnancov a profesionálnych rodičov a ak je to čo i len trochu možné, snažia sa o návrat detí do rodín,“ vysvetľuje riaditeľka organizácie Eduma Andrea Haršányová.

Ako informovala Eduma, inklúzia v našej spoločnosti je mimoriadne dôležitá : „Chceme zviditeľňovať, morálne oceňovať a rozvíjať firmy, podniky a spoločnosti, ktoré sú vnímavé voči zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami. Byť vnímavou firmou znamená byť zodpovednou firmou, ktorá rozumie zákazníkom a zamestnancom so špecifickými potrebami v našej spoločnosti a hľadá pre nich riešenia.“

Eduma je nezisková organizácia, ktorú založila Janette Motlová. Špecializuje sa na zážitkové učenie a prednášky cez životné príbehy najmä pre mladých ľudí z vylúčených komunít.

 

Zdroj: TASR , sme.sk , eduma.sk

Foto: eduma.sk