Súčasná škola nedokáže kapacitou pokryť ani potreby na vzdelanie pre prvý stupeň.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Rimavskej Sobote postavia novú školu pre Rómov

Súčasná škola nedokáže kapacitou pokryť ani potreby na vzdelanie pre prvý stupeň.

RIMAVSKÁ SOBOTA – Jedným z aktuálnych investičných zámerov samosprávy je výstavba osemtriednej modulovej základnej školy (ZŠ) na rómskom sídlisku Dúžavská cesta. Celkové predpokladané náklady projektu sú 605.000 eur. V rozpočte na tento účel poslanci vyčlenili 100.000 eur a na poslednom zasadnutí zaviazali vedenie mesta, aby o zvyšok požiadalo ministerstvo financií. „Návrh bol vopred prediskutovaný aj so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Máme jeho podporu a prísľub, že keď bude táto žiadosť v termíne do 31. marca poslaná, tak sa dostane na najbližšie rokovanie vlády,“ uviedol Roman Vaľo, poslanec a predseda najväčšieho poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť.

Podľa Vaľa súčasná ZŠ na Dúžavskej ceste nedokáže kapacitou pokryť ani potreby na vzdelanie pre prvý stupeň, pričom kvalita priestorov budovy je nízka. „Deti, ktoré chodia do vzdialenejších škôl, majú problém so záškoláctvom,“ podotkol.

Sídlisko Dúžavská cesta je situované na juhozápadnom okraji Rimavskej Soboty a tvorí ho šesť panelových bytoviek, v ktorých žije v súčasnosti vyše tisíc Rómov. Na sídlisku funguje základná škola a mesto tam prevádzkuje aj hygienické centrum. To vzniklo v časti zdevastovaného kultúrneho domu.

Zdroj: TASR