Splnomocnenec pre rómske komunity chce do procesu viac zapojiť Rómov. Pomôcť má aj nový zborník aktivačnej práce.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Zamestnávateľom chýba pracovná sila

Splnomocnenec pre rómske komunity chce do procesu viac zapojiť Rómov. Pomôcť má aj nový zborník aktivačnej práce.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Zamestnávatelia stále častejšie hlásia nový problém. Je ním chýbajúca pracovná sila. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy na oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné práce. V Spišskej Novej Vsi s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. Prezentovali aj nový zborník Dobrá prax aktivačnej práce. „Úlohou zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť aj z internetu. 

V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „V tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí,“ vysvetľuje Ravasz. 

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava aj Ústredie práce. „Až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných projektov aj iných aktivít smeruje k týmto skupinám. Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov, a sme pripravení ústretovo spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal Valentovič. 

Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65.000 ľudí. Menšie obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch.

Zdroj: TASR