Tí mapujú, kto a aké konkrétne veci by mohol v tejto oblasti urobiť.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

O komunitné centrá v Prešove sa zaujímajú aj zahraniční experti

Tí mapujú, kto a aké konkrétne veci by mohol v tejto oblasti urobiť.

PREŠOV – V uplynulých dňoch rokovali zástupcovia Riadiaceho výboru iniciatívy takzvaných dobiehajúcich regiónov s predstaviteľmi prešovskej radnice o energetickej efektívnosti či potrebách rómskych komunít. "Aj keď regióny východného Slovenska patria ešte stále medzi tie, ktoré sa rozvíjajú pomalšie, vďaka pomoci, ktorá je výsledkom aj takejto spolupráce medzi Svetovou bankou, Európskou komisiou a príslušnými samosprávnymi inštitúciami, vieme napredovať," povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Podľa hovorkyne Prešova Evy Peknušiakovej predstavitelia mesta prezentovali medzinárodnému tímu expertov základné ciele inteligentného rozvoja mesta Prešov takzvaného Smart City. Je dným z nich je napríklad zvýšenie kvality života a kvality podnikateľského prostredia v meste. "Zámerom mesta je tiež zvýšenie efektivity, fungovania a snahou urobiť Prešov bezpečnejším, čistejším, energeticky úspornejším a schopným reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby," vysvetlila Peknušiaková.

Ďalšou témou bola doprava v meste, v rámci ktorej by sa po schválení strategického dokumentu Masterplan mali začať zavádzať do praxe viaceré zmeny v celkovej cestnej infraštruktúre mesta. Tím medzinárodných aj domácich expertov sa stretol a diskutoval aj s pracovníkmi Odboru sociálnych služieb Mestského úradu Prešov aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. "Hovorili o možnostiach riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít v meste Prešov. Sociálni terénni sa prostredníctvom realizovaných projektov, ako napríklad Program sekundárnej prevencie problémového správania či Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, snažia o sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít," priblížila Peknušiaková.

Podľa hlavného experta na územný rozvoj Svetovej banky Paula Krissa, ide o veľmi zložitú a komplexnú tému, ktorá pokrýva mnohé oblasti. „Momentálne sa snažíme zmapovať, kto a aké konkrétne veci by mohol v tejto oblasti urobiť. Rokovania v tejto súvislosti máme rozbehnuté aj na národnej úrovni, aby sme mali istotu, že sa na riešenie tejto problematiky dajú čo najefektívnejšie využiť fondy z Európskej únie," dodal Kriss.

Zdroj: TASR