Mesto rozšírilo kamerový systém v problémových lokalitách.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Banskej Bystrici bude bezpečnejšie

Mesto rozšírilo kamerový systém v problémových lokalitách.

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto rozšírilo kamerový systém v problémových lokalitách, na ktorý získalo 36.000 eur s podmienkou spolufinancovania minimálne 20 percent výdavkov z konečného rozpočtu projektu. Celková suma po verejnom obstarávaní dosiahla necelých 48.000 eur. Cieľom projektu "Zvýšenie prevencie kriminality v problémových lokalitách v Banskej Bystrici" bolo vytvorenie podmienok na zníženie kriminality a inej protispoločenskej činnosti s cieľom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. "Vo vytypovaných lokalitách mesto nemalo žiadne kamery. Vďaka projektu sme však mohli rozšíriť kamerový systém i do oblastí, v ktorých je potrebné zabezpečiť ochranu majetku, zdravia či životného prostredia," reagoval primátor Ján Nosko.

Nainštalovaných bolo sedem kamier. Jedna a zároveň prvá kamera pribudla na Povstaleckej ulici, ktorá je hlavnou tepnou mestskej časti Podlavice. Táto oblasť je z dlhodobého hľadiska problémová, žijú tam aj neprispôsobiví občania. Ďalšia kamera pribudla na Rudohorskej ulici na sídlisku Sásová na objekte polikliniky, kde dopĺňa monitorovanie kamery umiestnenej na Starohorskej ulici už od roku 2009.

Ďalšou lokalitou je Spojová ulica, priestor v okolí zariadenia tzv. Papuče, kde sa dlhodobo koncentrujú drogovo závislí aj bezdomovci. Kamera pribudla aj v jednej z hlavných prístupových lokalít do centra mesta, na Kapitulskej ulici. Tri nové sú umiestnené na sídlisku Fončorda, na Švermovej ulici, ktorá je dopravnou tepnou od kruhového objazdu pred nákupným centrom. Vzniká tam mnoho dopravných kolízií. "Samospráva zároveň rozšírila kamerový systém na mestskej polícii. K online záberom všetkých inštalovaných kamier na území mesta, ako aj k 14-dňovému obrazovému záznamu, bude mať po novom prístup operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica, čo urýchli ich prácu," dodala hovorkyňa mesta Dominika Mojžišová.

Zdroj: TASR