Týmto gestom vyjadrujú svoju nespokojnosť so stavom školstva.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Učitelia dnes prišli v čiernom

Týmto gestom vyjadrujú svoju nespokojnosť so stavom školstva.

BRATISLAVA – Slovenskí pedagógovia sa vo štvrtok (28.3) na Deň učiteľov obliekli do čierneho. Týmto spôsobom chcú vyjadriť svoju nespokojnosť so stavom školstva. Iniciatíva slovenských učiteľov totiž nesúhlasí s rozhodnutiami, ktorými sa snaží slovenská vláda na čele s ministerkou školstva Martinou Lubyovou budiť dojem pozitívnych zmien. Do tohto protestu sa zatiaľ zaregistrovalo vyše 600 škôl. Informoval o tom Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov.

Slovenská komora učiteľov (SKU) zorganizovala Petíciu za stiahnutie návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Vyzývajú v nej vládu a ministerku Lubyovú, aby vzali späť návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. „Odmietame ignorovanie viac ako 18 000 podporovateľov petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagógoch vládou a parlamentom. Preto v deň narodenia Jána Amosa Komenského budeme demonštrovať čiernym oblečením a o 12:00 vzdáme úctu minútou ticha smutnej pravde o našom školstve,“ uvádza prezident SKU Vladimír Crmoman.

Učitelia poukazujú aj na opakované rozkrádanie eurofondov, populistické rozdávanie miliónov eur na lyžiarske zájazdy, nefunkčné celoživotné vzdelávanie či cielenú likvidáciu vedy. Ako ďalšie dôvody uvádzajú nevytvorený voľný trh kvalitných učebníc, absenciu asistentov učiteľov a odborných tímov v školách či prekvitajúcu šikanu a mobbing. Zároveň zdôrazňujú, že dochádza k obsadzovaniu dôležitých funkcií pochybnými jedincami a k pochybeniam pri písaní vedeckých prác. Protest učiteľov podporujú aj Spojené občianske iniciatívy a Pedagogická komora v Česku. 

Ministerstvo školstva pod vedením Martiny Lubyovej dlhodobo vyvíja kroky k zlepšeniu podmienok a ohodnoteniu pedagógov. Podľa rezortu o zlepšení podmienok svedčí zvýšenie platov všetkých učiteľov, zachovanie možnosti získavania príplatkov aj v budúcom vzdelávacom systéme a zvyšovanie platov mladým začínajúcim pedagógom. „Vnímame, že nie je všetko len o platoch a je potrebné zlepšovať aj prostredie a vzťahy, v ktorých učitelia pôsobia. Sú vystavovaní novým tlakom spoločnosti. Aj preto sme sa rozhodli v novom zákone zakotviť právo na ochranu pred prejavmi sociálno – patologického správania, čiže zlepšiť ochranu pedagógov pri výkone profesie. Chcem, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve, aby nám pomohla spolu v pozitívnom duchu zlepšovať ďalej podmienky pre výkon činnosti pedagóga,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Zdroj: webnoviny.sk