Slovenské a švédske orgány polície a sociálno-právnej ochrany detí sa zaoberajú podozrením, že tínedžerku z Komárna otec predal na sexuálne zneužívanie a vynútené manželstvo vo Švédsku.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Predal otec dcéru do Švédska na sexuálne služby?

Slovenské a švédske orgány polície a sociálno-právnej ochrany detí sa zaoberajú podozrením, že tínedžerku z Komárna otec predal na sexuálne zneužívanie a vynútené manželstvo vo Švédsku.

Prípad možného „predaja“ 16-ročnej dievčiny do Švédska za účelom núteného manželstva síce pre portál cas.sk potvrdila policajná hovorkyňa Denisa Baloghová, ale akékoľvek podrobnosti odmietla uviesť. „Obvinenie voči konkrétnej osobe doteraz nebolo vznesené. V prípade sú vykonávané procesné úkony, preto nie je v súčasnosti možné poskytnúť viac informácií," uviedla.

Slovenský súd medzičasom rozhodol o zákaze kontaktu rodičov s dievčaťom a to je v opatere mimovládnej organizácie. Jej presné miesto pobytu však z bezpečnostných dôvodov taja.

Dievča malo byť predané otcom do Švédska, kde bola násilím držaná v meste Malmö, kde žije početná Slovenská komunita. Dievča malo byť izolované, bité a sexuálne zneužívané. Štátne orgány zalarmovala príbuzná matky dcéry, keď sa dozvedela, že rodina nemá s dievčinou žiaden kontakt a je podozrenie, že bola otcom predaná na „vydaj“.

Paradoxom je, že práve dnes (28.3.) na návrh Slovenskej národnej strany slovenský parlament rokuje o odmietnutí Istanbulského dohovoru. Ten hovorí o násilí na ženách a nútené manželstvo je v ňom definované ako jedna z foriem násilia na ženách.

Istanbulský dohovor napriek názvu je dokumentom Rady Európy z roku 2011 a ratifikovala ho už väčšina členských krajín EÚ. Dohovor definuje násilie na ženách a domáce násilie a definuje, ako by mali jednotlivé krajiny proti tomu bojovať. Proti opatreniam na ombedzenie týrania žien je najmä Slovenská národná strana Andreja Danka.

Jozef Kmeťo