Na stretnutí riešili ďalšie možnosti financovania opráv ciest II. a III. Triedy. Témou bol opäť aj participatívny rozpočet, v rámci ktorého sa schválila prvá výzva.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Poslanci ŽSK odobrili nový akčný plán

Na stretnutí riešili ďalšie možnosti financovania opráv ciest II. a III. Triedy. Témou bol opäť aj participatívny rozpočet, v rámci ktorého sa schválila prvá výzva.

ŽILINA – Nový akčný plán, ďalšie možnosti financovania opráv ciest a mostov či historicky prvé hlasovanie verejnosti o župných dotáciách. Aj o tom rokovali poslanci na 11. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského kraja (ŽSK). Budovať cyklotrasy, zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy, prispôsobovať služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti novým výzvam súčasnosti, modernizovať vzdelávanie, ale aj zveľaďovať kultúrne bohatstvo. To sú ciele nového Akčného plánu na najbližšie 3 roky, ktorý schválilo župné zastupiteľstvo. ,,Schválenie Akčného plánu je odrazovým mostom, aby sme mohli pripravovať projekty a hľadať vhodné financovanie. Naplánované projekty prinášajú kvalitatívny posun, alebo úplne nový prvok v rámci jednotlivých oblastí pôsobnosti ŽSK,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Plán podľa nej dokopy zahŕňa 55 akčných projektov. Je spracovaný v rozpočte na rok 2019 a bude jedným z podkladov pre tvorbu rozpočtu aj pre čerpanie zdrojov EÚ. Ďalším z bodov zasadnutia bolo schválenie návratnej bezúročnej pôžičky od Ministerstva financií SR na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v sume do 15 miliónov eur. Podľa županky by peniaze z pôžičky mohli pomôcť opraviť najkritickejšie úseky a prispieť tak k zlepšeniu dopravnej situácie v Žilinskom kraji. ,,Úver z ministerstva financií bude veľkým stimulom pre to, aby sme mohli realizovať rekonštrukcie ciest a hlavne mostov, ktorých nám z roka na rok pribúda práve v najvyššej kategórii pred zatvorením,“ povedala Jurinová.

Vicežupan Igor Janckulík podotkol, že  kraj má spravenú inventarizáciu nevyhovujúcich úsekov ciest a mostov, ktoré sú rozdelené do stupňov podľa toho, či sú v havarijnom alebo zlom stave. Zatiaľ nie je úplne jasné, aký objem finančných prostriedkov ministerstvo nakoniec schváli. ,,My žiadame 15 miliónov eur. Predpokladáme, že sa budú dať čerpať v troch až štyroch rokoch a boli by sme radi, keby sme mohli začať už tento rok," povedala županka.

Župní poslanci odobrili aj novú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Participatívneho rozpočtu, ktorý je v tomto roku zameraný na životné prostredie. Po prvý krát bude do rozhodovacieho procesu zapojená aj verejnosť. Pre participatívny rozpočet bola schválená suma 140 000 EUR, pričom výška jednej dotácie je 3 100 EUR. O dotácie sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, záujmové a občianske združenia, lesné spoločenstvá, nadácie a fyzické osoby – podnikatelia. Svoje nápady ako zlepšiť život v kraji v podobe pripravených projektov môžu záujemcovia predkladať do 15. mája 2019. Komisie budú mať mesiac na posúdenie projektov. Následne bude rozhodovať verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania na webovej stránke Žilinskej župy.

Zastupiteľstvo Žilinského kraja opäť zasadne 6. mája 2019.