Upravovať má konanie a výkon funkcie nielen poslancov, ale aj primátora.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Poslanci v Rimavskej Sobote chcú umravniť primátora cez etický kódex

Upravovať má konanie a výkon funkcie nielen poslancov, ale aj primátora.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mestskí poslanci schválili etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy. Ten upravuje konanie a výkon funkcie primátora a poslancov.  „Tento etický kódex je vyjadrením potreby úpravy žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov samosprávy, ktorými sú najmä dôvera, dôveryhodnosť a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom, permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb,“ uviedol poslanec Roman Vaľo, ktorý bol predkladateľom návrhu.

 

Takáto norma je podľa jeho slov už absolútnym štandardom vo väčšine okolitých samospráv. Cieľom kódexu je  podľa neho definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení ich povinností, a tiež informovať občanov o týchto štandardoch, aby mohli uplatniť svoje právo očakávať od nimi volených predstaviteľov takéto správanie.

 

Nový etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy v Rimavskej Sobote je rozčlenený do 16 paragrafov. Obsahuje okrem iného ustanovenia o výkone funkcie a jej prípadnom zneužití, o konflikte záujmov, nezlučiteľnosti funkcií, daroch či vzťahoch s médiami.

 

Po novembrových komunálnych voľbách je medzi zastupiteľstvom a primátorom Jozefom Šimkom napätie. Poslanci často nesúhlasia so spôsobom riadenia mesta a vedenia zasadnutí mestského zastupiteľstva primátorom Šimkom.

 

Foto: socialniprace.cz