Väčšinu priestupkov vyriešil dohovorom bez pokuty. Mestská polícia sa však venuje aj prevencii a má aj občianske hliadky, ktoré jej pomáhajú.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dvanásti vranovskí policajti vlani zakročili pri vyše 1500 priestupkoch

Väčšinu priestupkov vyriešil dohovorom bez pokuty. Mestská polícia sa však venuje aj prevencii a má aj občianske hliadky, ktoré jej pomáhajú.

 

VRANOV NAD TOPĽOU – Minulý rok vykonali vranovskí mestskí policajti spolu 1553 zákrokov, z toho bolo 1264 priestupkov. Podľa ich náčelníka Petra Čečka, 512 priestupkov vybavili dohovorom a 752 uložením blokovej pokuty. „Osem priestupkov bolo riešených vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste a 16 priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom," spresnil.

 

Spolu s uloženými pokutami predstavoval príjem z činnosti mestskej polície (MsP) do pokladne mesta 12.065 eur. Ako vyplýva zo Správy o činnosti MsP za rok 2018, ktorú vranovskí poslanci na zobrali na vedomie, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču použili príslušníci v 266 prípadoch.

 

V minulom roku sa podľa nej tiež zvýšil počet hodín odslúžených ako pešia hliadka, hlavne v centre mesta. K hlavným oblastiam činnosti na úseku prevencie patrí prednášková činnosť, besedy a praktické ukážky práce mestských policajtov. Vlani vykonali spolu desať prednášok a besied. Ich hlavnými témami boli dopravná výchova, prevencia kriminality a iných nežiaducich javov, drogovej závislosti, alkoholizmu u mládeže hlavne na základných a materských školách.

 

Aktuálne je v Mestskej polícii spolu s náčelníkom 12 ľudí. Ako sa uvádza v správe, plánovaný stav 15 príslušníkov vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta a schválený rozpočet nie je možné naplniť a podľa rozhodnutia primátora sa počet zamestnancov nebude meniť. „Máme aj osem členov občianskej hliadky," spomenul Čečko s tým, že jednu pracovníčku majú aj na pracovisku monitorovacieho kamerového systému.

 

Zdroj: TASR

Foto: tvnoviny.sk