Na realizáciu dobrých nápadov v regiónoch poputujú príspevky vo výške takmer 30.000 eur.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dobrovoľníci vyčistia nemocnicu vo Svidníku a postavia čierneho rytiera

Na realizáciu dobrých nápadov v regiónoch poputujú príspevky vo výške takmer 30.000 eur.

BRATISLAVA/PREŠOV – Hodnotiaca komisia, tvorená z expertov v oblasti rozvoja komunitného života na Slovensku, vybrala dvadsaťjeden víťazných projektov aktuálneho ročníka programu Nadácie jednej z komerčných bánk Zamestnanecké granty. Na realizáciu dobrých nápadov v regiónoch putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške takmer 30.000 eur. V Prešovskom kraji bolo podporených päť projektov. O grantový príspevok sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. 

Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v rámci Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Vo vypracovaných projektoch sa autori podľa nadácie najčastejšie venovali plánom na zveľadenie a revitalizáciu verejných priestranstiev a tiež inovatívnym nápadom, ktorých zmyslom je šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienky dobrých susedských vzťahov v komunitách. Projekty spomedzi dvadsaťjeden víťazných iniciatív, o ktorých rozhodla nezávislá odborná komisia, budú realizované do výšky 1500 eur v období od apríla do októbra tohto roku. "Podporené projekty v Prešovskom kraji boli zaslané z obcí Lenartov, Ľubica, Podhradík, Spišská Belá a tiež z Prešova. Projekt, ktorý pripravilo Prešovské dobrovoľnícke centrum, je venovaný revitalizácii areálu nemocnice vo Svidníku za pomoci zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov pôsobiacich v nemocnici, príbuzných pacientov a tiež študentov a zástupcov samosprávy. Cieľom je vytvoriť tu miesto stretnutí hospitalizovaných pacientov a ich návštev, ako aj priestor na trávenie času počas čakania na vyšetrenie či oddych zamestnancov alebo obyvateľov z okolia," informovala nadácia. 

S pomocou miestnych obyvateľov z obce Podhradík bude vyčistený priestor na okraji obce, kadiaľ prichádzajú ľudia na hrad. V rámci dobrovoľníckej činnosti budú triedené kamene, ktoré budú následne počas letného tábora použité na obnovu hradných múrov. Skrášlený priestor bude strážiť socha čierneho rytiera, ktorú vyhotoví miestny rezbár podľa legendy o hrade. Na vyčistenom rumovisku bude vďaka grantu osadená aj informačná tabuľa o chránenom vtáčom území a na ceste k hradu budú osadené vtáčie búdky. 

Zdroj: TASR